Na te i inne pytania odpowiadają wyniki raportu platformy do opłacania i obniżania rachunków za media – MAM.

Reklama

Płeć na zakupach

Jak wynika z badania, kobiety w polskich gospodarstwach domowych odpowiadają częściej za zakup: chemii i kosmetyków (60%), żywności (ponad 48%), leków i suplementów (ponad 48%), odzieży, obuwia i dodatków (46,5%), produktów dla dzieci (46%), produktów dla zwierząt (32%) oraz produktów do domu i ogrodu (31%). Panowie natomiast znacznie częściej odpowiadają za zakup: samochodu (ponad 49%), używek (38%) czy sprzętu RTV/AGD (niemal 38%).

W przypadku zakupów związanych z codziennym funkcjonowaniem domu badani często wskazywali również identyczne zaangażowanie obu płci. Według ankietowanych w kategoriach o wysokich wynikach związanych z nabywaniem produktów tak samo często przez kobiety jak i mężczyzn znalazły się: sprzęt RTV/AGD (36,5%), produkty do domu i ogrodu (ponad 36%), odzież, obuwie i dodatki (36%), żywność (niemal 32%), leki i suplementy (ponad 30%), produkty dla zwierząt (ponad 28%), chemia i kosmetyki (ponad 22%) oraz produkty dla dzieci (ponad 21%).

Choć badani tylko w 10% przypadków deklarują, że to kobiety częściej dokonują zakupu samochodu, gdyż jest to domena mężczyzn, to odpowiedzi – kobieta i mężczyzna tak samo często – udzieliło ponad 26% badanych, co oznacza, że odsetek Pań samodzielnie nabywających auto jest znacznie większy niż można by się spodziewać.

Reklama

Hobby i rozrywka oraz sport i turystyka to kategorie, w których kobiety i mężczyźni dokonują zakupów tak samo często – stan taki deklarowało w każdej z tych kategorii odpowiednio po 46% badanych.

Reklama

Otrzymane w raporcie wyniki umacniają funkcjonujące w Polsce stereotypy, w których to kobieta częściej odpowiada za codzienne funkcjonowanie dom i rodziny, a tym samym nabywanie niezbędnych produktów, choć widoczne są w nim również tendencje równościowe, rozkładające ciężar dokonywania zakupów podstawowych produktów na obie płci.

Kto lepiej odnajduje się w labiryncie cen?

Jako główne „menadżerki” domowych finansów, kobiety, z reguły lepiej od mężczyzn, znają ceny rynkowe większości niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa domowego produktów i usług. Kobiety zdecydowanie lepiej niż mężczyźni orientują się w cenach: chemii i kosmetyków (ponad 58%), odzieży, obuwia i dodatków (ponad 52%), żywności (ponad 50%), leków i suplementów (50%), produktów dla dzieci (niemal 49%), produktów do domu i ogrodu (33%) oraz produktów dla zwierząt (ponad 28%).

Zgodnie ze wskazaniami badanych mężczyźni lepiej orientują się w cenach: samochodów (52,5%), sprzętu RTV/AGD (niemal 39%) oraz dozwolonych używek (ponad 38%).

W przypadku znajomości cen poszczególnych produktów badani również dostrzegają równość płci i deklarują, że kobieta i mężczyzna tak samo często orientują się w cenach następujących produktów: produktów do domu i ogrodu (32,5%), RTV/AGD (niemal 28,5%), produktów dla zwierząt (ponad 28%), żywności (niemal 28%), chemii i kosmetyków (ponad 21%), odzieży, obuwia i dodatków (ponad 27%), używek (ponad 27%), leków i suplementów (ponad 27%), samochodów (ponad 21%) oraz produktów dla dzieci (niemal 20%).

Kategorie hobby i rozrywka oraz sport i turystyka są tymi, w których zarówno kobiety jak i mężczyźni orientują się całkiem dobrze pod względem cen – stan taki deklarowało w przypadku pierwszej kategorii ponad 39% badanych, zaś w drugiej niemal 38%.

Jak pokazują wyniki badania, płeć na zakupach ma niebagatelne znaczenie. Kobietom i mężczyznom w Polsce można przypisać nie tylko bardziej pasujące do ich płci kategorie produktów, które częściej nabywają, ale również lepszą znajomość cen. Choć różnice są widoczne warto jednak zwrócić uwagę na przebijającą się w niektórych kategoriach równość. Polacy starają dzielić się zakupami w różnych kategoriach, tak by każde z partnerów mogło w pełni uczestniczyć w codziennym funkcjonowaniu domu i rodziny.

Metodologia badania

Raport „Polka – strażniczka domowego budżetu” został opracowany na podstawie badania ilościowego przeprowadzonego metodą CAWI przez ośrodek badawczy SW Research na reprezentacyjnej grupie 1005 Polaków przeprowadzonego w dniach 20.02.2018-23.03.2018. Wszelkie dane podane w raporcie pochodzą z wyżej wymienionego źródła, o ile nie wskazano inaczej we fragmentach tekstu.