Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Cambridge, ludzie zamieszkujący Danie są najszczęśliwszymi osobami żyjącymi w Europie.

Reklama

W Europie wciąż niski odsetek ludzi deklaruje się, iż są szczęśliwi - tak przynajmniej pokazują badania, które zostały przeprowadzone na grupie 43 tysięcy osób z 23 krajów. Sondaż przeprowadzono jeszcze na przełomie lat 2006-2007, zatem przed kryzysem gospodarczym. W Danii około 41% ludzi jest zadowolonych z życia. Wśród krajów cieszących się podobną opinią na kolejnych miejscach plasują się: Szwajcaria - 31%, Austrii - 28%, Finlandia - 27% i Norwegia - 26%. Jak wynika z raportu, najmniej szczęśliwymi są mieszkańcy: Portugalii, Rosji, Słowacji, Bułgarii i Ukrainy. W tym badaniu skoncentrowano się przede wszystkim na 10-ciu kluczowych obszarach życia.

Mieszkańcy Północnych krajów Europy są zaliczani do najszczęśliwszych w przeciwieństwie do tych z Południa i Wschodu. Okazuje się, że wnioski w dużej mierze potwierdziły stereotypy krążące o mieszkańcach poszczególnych krajów europejskich. Niektóre z państw przedstawiały skrajne różnice jak np. Francja, która miała najwyższy wynik w Europie w kategorii zaangażowania oraz najniższy, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości.

Głównym przesłaniem do przeprowadzenia tego typu badań było uzmysłowienie władzom krajów europejskich, iż takie środki ekonomiczne jak Produkt Krajowy Brutto nie dostarcza wystarczających informacji w kwestii postępu społeczeństwa.