Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zakłada m.in. wykluczenie z prawa tych wyjątków, które dopuszczają obecnie w Polsce aborcję.

Reklama

Z kolei projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, przygotowany przez klub SLD, zakłada prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży na wniosek kobiety, refundację aborcji i środków antykoncepcyjnych, darmowe badania prenatalne i edukację seksualną w szkołach.

W ocenie Federacji obywatelski projekt ustawy stanowi bardzo poważne zagrożenie dla kobiet. "Gdyby ustawa w proponowanym kształcie weszła w życie, pozbawiłaby ona kobiety praw obywatelskich, już i tak ograniczonych obecnie obowiązującą ustawą antyaborcyjną, w tym prawa do wolności, godności, równości i niedyskryminacji, prawa do życia, prawa do zdrowia, prawa do prywatności i decydowania o swoim życiu osobistym, prawa do życia wolnego od okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania" - podkreśla przewodnicząca Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Wanda Nowicka.

W jej ocenie, zakaz przerywania ciąży nie ograniczy liczby aborcji. "Wzywamy do poparcia poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie, która przyczyni się do ukrócenia rażącej niesprawiedliwości, jaką jest niemożność decydowania przez kobiety o własnym życiu. Ustawa przywraca kobietom godność i podmiotowe traktowanie, znosi dotychczasowe prawo podważające zdolność kobiety do samodzielnej oceny sytuacji i odbierające jej prawo do decydowania w tak ważnej sprawie, jak kontynuowanie ciąży i urodzenie dziecka" - zaznaczyła Nowicka.