Powodom, dla których Polacy wdają się w romanse przyjrzało się Centrum Badania Opinii Społecznej. Według raportu sporządzonego po przepytaniu grupy 1080 dorosłych Polaków, prawie połowa z nas uważa, że powodem, dla którego ktoś decyduje się zdradzić swojego partnera jest chęć przeżycia czegoś nowego. 41% badanych stwierdziło zaś, że to problemy w związku skłaniają ludzi do romansów. Wśród innych przyczyn podawano również to, że romans jest świetnym lekarstwem na problemy życia codziennego, zaniżoną samoocenę oraz samotność. Co ciekawe, jedynie jedna piąta ankietowanych uznała, że romans jest wynikiem zauroczenia lub zakochania.

Mężczyźni i kobiety różnią się między sobą w opinii na temat najczęstszych przyczyn romansów. Podczas, gdy panie uważają, że miłosne przygody są wynikiem codziennych problemów lub potrzeby potwierdzenia własnej atrakcyjności i walki z samotnością, panowie są bardziej przekonani, że romansowanie leży po prostu w ludzkiej naturze.

Badania pokazały także, że nasze własne doświadczenia mają duży wpływ na przekonania dotyczące romansów. Ankietowani, którym zdarzyło się romansować, częściej są skłonni sądzić, że przyczyną, dla której nawiązujemy tego typu relacje jest potrzeba spróbowania czegoś nowego bądź chęć wykorzystania nadarzającej się okazji.

A jak Polacy oceniają konsekwencje romansów? Okazuje się, że nie najlepiej. Ponad 70% ankietowanych, uważa, że takie relacje nie mogą przynieść niczego dobrego, a jedynie 3% stwierdziło, że korzyści wynikające z romansu mogą przewyższyć poniesione straty.

Co ciekawe, jesteśmy przekonani, że miłosne przygody zdarzają się rzadko, jedynie 2% ankietowanych uważa, że zdrady są obecnie zjawiskiem powszechnym.