Deklarowane zamiłowanie do czytania książek wiąże się z płcią badanych. O ile zdecydowana większość kobiet (72 proc.) twierdzi, że lubi czytać książki, o tyle wśród mężczyzn odsetek lubiących czytać jest taki sam jak odsetek tych, którzy przyznają, że tego nie lubią (po 49 proc.).

Reklama

Zamiłowanie do czytania książek łączy się również z wykształceniem respondentów - im wyższy jego poziom, tym częściej badani twierdzą, że lubią czytać. Większość osób z wykształceniem podstawowym (55 proc.) przyznaje, że nie lubi tego robić. Z kolei wśród badanych z wykształceniem średnim i wyższym dominują ci, którzy deklarują zamiłowanie do czytania książek (odpowiednio: 71 proc. i 82 proc.). Najwięcej osób lubiących czytać książki jest wśród respondentów od 35 do 44 roku życia (71 proc.).

Respondenci byli też pytani, po jakie książki sięgają najczęściej; mogli wybrać do pięciu rodzajów pozycji. Najczęściej deklarowali, że czytają książki przygodowe, podróżnicze (30 proc.). Na drugim miejscu znalazły się książki o tematyce historycznej (21 proc. ). Na trzecim miejscu ex aequo były trzy grupy książek: pierwsza z nich to biografie, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia i listy; druga - sensacje, kryminały; trzecia - poradniki i przewodniki. Wskazało je po 19 proc. badanych.

15 proc. zadeklarowało, że najczęściej sięga po romanse, 14 proc. - po książki popularno-naukowe, 14 proc. - po literaturę specjalistyczną, 11 proc. - literaturę faktu, 10 proc. - fantastykę, 10 proc. - klasyczną literaturę piękną.

9 proc. podało, że czyta książki religijne, 8 proc. - komedie i utwory humorystyczne, 8 proc. - thrillery i horrory, 7 proc. - poezję, 7 proc. - współczesną literaturę piękną, 5 proc. - komiksy. 26 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w ogóle nie czyta książek.

Tylko jedna trzecia ankietowanych (32 proc.) podała, że w ostatnim miesiącu miała czas i okazję, by dla własnej przyjemności przeczytać jakąś książkę (opowiadanie, powieść itp.), niezwiązaną z nauką lub pracą zawodową. Dla własnej przyjemności po książkę częściej sięgały kobiety (38 proc.) niż mężczyźni (25 proc.).

Respondenci byli też pytani o liczbę książek przeczytanych w ciągu ostatnich 30 dni. 41 proc. odpowiedziało - jedną, 24 proc. - dwie, 14 proc. - trzy, 19 proc. - cztery i więcej. 2 proc. podało, że zaczęło czytać książkę, ale jeszcze jej nie skończyło.

Najwięcej badanych zadeklarowało, że kupuje nowe książki lub pożycza je od znajomych (obu odpowiedzi udzieliło po 47 proc.). Trochę mniej popularne jest korzystanie z bibliotek (40 proc.). Najmniej osób twierdzi, że kupuje książki z drugiej ręki (23 proc.).

Reklama

Biblioteki są najczęstszym źródłem pozyskiwania książek dla badanych w wieku 18-24 lata, w tym uczniów i studentów. Najstarsi ankietowani (mający 55 lat i więcej) najczęściej pożyczają książki od znajomych, natomiast w grupie wiekowej 25-54 lata głównym źródłem pozyskiwania książek do czytania są zakupy nowych pozycji.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-11 maja na liczącej 1189 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.