Rzecznik praw obywatelskich (RPO) zbada, czy osoby transpłciowedyskryminowane na rynku pracy. Chodzi o brak przepisów nakazujących byłym pracodawcom wymianę świadectw pracy w związku ze zmianą danych osobowych osób, które mają orzeczenie o zmianie płci. Pismo w tej sprawie do Jolanty Fedak, minister pracy i polityki społecznej, wystosował Stanisław Trociuk, zastępca RPO. Informację, że osoby transpłciowe są dyskryminowane, przekazała Anna Grodzka, prezes Fundacji „Trans-Fuzja”. Zdaniem RPO brak takiego uregulowania stawia osoby transpłciowe w niekorzystnej sytuacji w trakcie postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez pracodawców. Zaznaczył, że osoby te najczęściej dysponują świadectwami szkolnymi i dyplomami ukończenia szkół ze zmienionymi danymi osobowymi oraz świadectwami pracy, w których zawarte są już nieaktualne dane.
Reklama
um
WIĘCEJ www.brpo.gov.pl