Dzień Pierwszej Komunii w sensie religijnym nie jest świętem. Nie ma więc konkretnego terminu.
- Czas przed końcem roku szkolnego, kiedy dzieci mają mniej nauki, jest jednak najlepszym okresem do uroczystości. Taką praktykę
duszpasterską zatwierdziła jeszcze w okresie międzywojennym Konferencja Episkopatu Polski - wyjaśnia ks. prałat Józef Maj z parafii św. Katarzyny w Warszawie.

Najważniejszy z sakramentów
W 1905 r. papież Pius X dekretem „Quam singulari” wprowadził przygotowanie grupowe dzieci do Pierwszej Komunii oraz uroczyste przyjmowanie komunii po raz pierwszy. W Polsce - z powodu zawieruchy wojennej - Episkopat wprowadził komunie grupowe dopiero po 1923 r. Kraje Europy Zachodniej wytyczne te stosowały od razu.
Podobnie było z wiekiem dzieci. Jeszcze przed I wojną światową w Kościele katolickim do Pierwszej Komunii przystępowało się w wieku trzynastu - piętnastu
lat. Pius X obniżył ten wiek do ośmiu - dziewięciu lat. U nas - zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu - byli to drugo- i trzecioklasiści. Dzieci w tym wieku są już ukształtowane i świadome czekających je wydarzeń.

Komunia święta to jeden z siedmiu sakramentów. - I to najświętszy z sakramentów, jest w nim bowiem łaska i dawca łaski Chrystus - podkreśla ksiądz Maj.
- Jest więc najistotniejszym elementem inicjacji religijnej w chrześcijaństwie. Komunia święta to podstawa i fundament naszej religii.

Zamiast chleba i wina
Czym jest komunia święta? To przyjęcie hostii w czasie mszy świętej (dla katolików hostia jest ciałem Chrystusa).
Nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus spożywał i dzielił się z apostołami przaśnym chlebem.
Komunia podawana podczas mszy ma tyle lat, co chrześcijaństwo. Pierwsi chrześcijanie przyjmowali komunię pod dwiema postaciami - chleba i wina.
Chleb podawany był do ust lub na rękę, albo przed podaniem wiernemu maczano go w winie. Do pieczywa mszalnego nie używano soli. Zaczął jej używać Kościół rzymski, ponieważ „solą ziemi jest sam Chrystus”.

Stopniowo odchodzono od wina i podawania komunii na rękę wiernego.Ostatnio Sobór Watykański II (1962 - 1965 r.) przywrócił komunię pod dwiema postaciami oraz możliwość podawania hostii na rękę. O tym, czy i gdzie udzielać takiej komunii, decydują biskupi. - Co prawda ustalono, w jaki sposób ma być podawane wiernym wino (np. picie z kielicha), ale ja jestem za komunią w jednej postaci. Podawanie wina jest po prostu niehigieniczne Z tych samych względów nie popieram
udzielania komunii na rękę - mówi ks. Józef Maj. Komunia święta nie ma prawa upaść, dlatego podczas komunikowania zwykle ministrant trzyma przed wiernym patenę komunijną. Nakaz używania pateny wprowadził w 1929 r. papież Pius XI.