Zdaniem większości pracujących Polaków (67%) nie ma znaczenia, kto w związku zarabia więcej. Jednak taką odpowiedź częściej wskazywali mężczyźni niż kobiety (73% wobec 59%). Co dziesiąty badany uważa, że lepiej jest, gdy mężczyzna osiąga wyższe dochody. Tylko 1% respondentów wskazuje, że lepsza jest sytuacja, w której więcej zarabia kobieta.

Już co piąta kobieta zarabia więcej

W dalszym ciągu to mężczyźni zarabiają więcej od swoich życiowych partnerek. Przyznaje to ponad połowa pracujących panów (56%). Jednak już w co piątym związku (21%) to kobieta zarabia więcej niż partner. Badani na ogół wskazują, że nie odczuwają dyskomfortu związanego z różnicami pomiędzy zarobkami ich i partnera/ki (76%). Jednak co piąty badany uważa, że mężczyzna, który zarabia mniej niż partnerka, jest przez nią gorzej traktowany. Blisko co trzeci mężczyzna (32%) i co piąta kobieta (21%) nie czuje się komfortowo, otrzymując niższe wynagrodzenie niż partner/partnerka.

- W gabinecie pacjentki nie mają oporów z podaniem informacji, kto w ich związku więcej zarabia - mówi seksuolog Zbigniew Lew-Starowicz, ekspert kampanii „Zarobki bez tabu”. – W przypadku pacjentów różnica jest wyraźna – mają opory z ujawnieniem większych dochodów partnerki. Stereotypy płci są wyraźne i nadal trwałe. Ponadto mężczyźni mający niższe od kobiet zarobki czują dyskomfort i są skłonni do nadinterpretowania zachowań partnerek wobec nich - opowiada.

Kobiety chcą wiedzieć więcej

Kobiety wykazują większe zainteresowanie zarobkami nowo poznanego partnera. Prawie co trzecia kobieta (32%) chciałaby wiedzieć, ile zarabia osoba, z którą zaczyna się spotykać. Dla porównania tą kwestią interesuje się tylko 15% mężczyzn. Polacy najchętniej rozmawiają o zarobkach właśnie ze swoimi partnerami (75% respondentów). Tylko 15% respondentów nie czuje się komfortowo, gdy musi poruszyć ten temat ze swoją „drugą połową”.

Aż 84% respondentów uważa, że ukrywanie zarobków wpływa negatywnie na relacje seksualne partnerów. Z obserwacji Zbigniewa Lwa-Starowicza wynika, że w większości związków partnerzy omawiają finanse, dzielą je, ustalają zasady wydatkowania. Niektórzy mężczyźni mają jednak skłonność do ukrywania części dochodów przed partnerką, która nie akceptuje wydawania pieniędzy ‘na głupoty’. Zdarza się, wprawdzie rzadko, że mężczyźni ukrywają znaczącą część dochodów i w przypadku ujawnienia tego faktu dochodzi do dużego kryzysu w związku. Dlatego ważna jest otwartość i szczerość również w finansowym aspekcie wspólnego życia.

*Raport „Polacy mówią o płacy” przygotowano na podstawie badania opinii publicznej, przeprowadzonego w marcu 2014 r., metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo, przez TNS Polska, na próbie reprezentatywnej 1000 zawodowo czynnych Polaków.