Polski obywatel chce przekazać dwóm córkom mającym obywatelstwo francuskie (mieszkającym we Francji) nieruchomość położoną w Polsce. Nie wie jednak, czy taką transakcję trzeba rozliczyć przed krajowym urzędem skarbowym.

Reklama

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski. Według Łukasza Kosonowskiego, doradcy podatkowego, starszego konsultanta w MDDP, nie oznacza to jednak automatycznie konieczności zapłaty podatku, gdyż do darowizn dokonywanych pomiędzy ściśle określonymi osobami bliskimi może mieć zastosowanie zwolnienie. Łukasz Kosonowski podkreśla, że z podatku zwolnione jest m.in. nabycie przez zstępnych (w tym dzieci) własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny.

– Ma ono zastosowanie do nabywców mających m.in. obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo innych państw członkowskich UE oraz mających w tych państwach miejsce zamieszkania, a więc również do obywateli Francji – tłumaczy nasz rozmówca z MDDP.

Ekspert dodaje, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Obowiązek ten nie występuje jednak w przypadku umów dokonywanych w formie aktu notarialnego, a więc m.in. wszystkich umów mających za przedmiot przeniesienie własności nieruchomości.

W efekcie dokonanie przez polskiego obywatela darowizny nieruchomości położonej w Polsce na rzecz jego córek – obywatelek Francji – podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn, ale jednocześnie z mocy prawa będzie zwolnione z opodatkowania.

Ewa Matyszewska