Podatnik, który wydatki na internet będzie chciał odliczyć w rocznym PIT, będzie musiał posiadać fakturę VAT wystawioną na swoje imię i nazwisko. Często za internet płaci kilku domowników, np. mąż i żona. W takim przypadku, jeśli małżonkowie oboje ponoszą wydatki w roku podatkowym na opłacenie internetu, mają prawo oboje skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jest jednak jeden warunek – faktura za sieć musi być wystawiona na oboje małżonków.
Reklama
Niedopuszczalna jest sytuacja, aby np. mąż odliczył od dochodu wydatki na internet z faktury wystawianej na żonę. I odwrotnie.
Gdy użytkownikiem internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to aby obydwoje (do wysokości 760 zł każdy) mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony. W przeciwnym wypadku z odliczenia skorzysta tylko ten małżonek, którego imię i nazwisko jest na fakturze. Ponadto, aby ulga internetowa była uwzględniona w PIT w pełnej, dopuszczalnej wysokości, taką kwotę trzeba wydać na internet w roku podatkowym.
Ta zasada dotyczy też innych domowników. Przykładowo jeżeli z ulgi internetowej chciałaby skorzystać córka małżeństwa, to również musi posiadać fakturę dokumentującą poniesiony przez siebie wydatek z tytułu korzystania z internetu. Jej brak w każdym przypadku będzie pozbawiał prawa do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w roku podatkowym na internet.
PRZYKŁAD
Jaką kwotę można odliczyć od dochodu w ramach ulgi internetowej
Podatniczka w 2010 roku wydała na internet 900 zł. Jej mąż 550 zł. Faktury za sieć wystawiane są osobno na żonę, osobno na męża. Czy podatnicy mogą w PIT odliczyć 1520 zł, czyli podwójny limit ulgi?
Niestety nie. Podatnicy mogą pomniejszyć dochód maksymalnie o 1310 zł. 760 zł od dochodu odliczy żona, a 550 zł mąż. Podatniczka nie może odliczyć od dochodu 900 zł, bo limit ulgi w PIT wynosi 760 zł. Z kolei mąż nie może odliczyć reszty z wydatków żony, tj. nieodliczone przez nią 140 zł, gdyż faktury za sieć wystawiane są osobno na każdego z małżonków. Gdyby wszystkie wydatki za internet, które podatnicy ponieśli w 2010 roku – 1450 zł – były uwzględnione na jednej fakturze, wystawionej na oboje małżonków, wtedy podatnicy pomniejszyliby dochód o 1450 zł. Mąż i żona nie mają też prawa do odliczenia od dochodu 1520 zł (2 x 760 zł), czyli podwójnego limitu ulgi internetowej. Takiej kwoty bowiem nie wydali na sieć w 2010 roku.
ewa.konderak@infor.pl