Badanie psycholog dr Joanny Kwaśniewskiej wykazało cztery obszary, które są najważniejsze przy rozwijaniu kreatywności dziecka przez rodziców. Będzie to zachęcanie do poznawania tego, co nowe i różnorodne, np.: czytanie książek, oglądanie filmów z różnych dziedzin, poznawanie różnorodnych miejsc, osób i kultur; nakłanianie do niezależności i akceptowanie nonkonformizmu w sposobie myślenia, np.: bawienie się zabawkami, które nie są krzykiem mody, realizowanie szkolnych projektów w sposób niestandardowy; wspomaganie umiejętności fantazjowania, np.: zabawy z małym dzieckiem, wspólne rozważanie, co by było gdyby, intelektualne bawienie się hipotetycznymi sytuacjami oraz wspieranie wytrwałości w realizowaniu pomysłów, np.: pomoc w realizowaniu pomysłów i projektów dziecka.

Reklama

Można pielęgnować kreatywność u dziecka, dbając o swój własny rozwój. Warto kształcić się, poszerzać wiedzę i zainteresowania, być ciekawym, rozbudowywać pasje i tym wszystkim dzielić się z dzieckiem. Mieć usposobienie, które nie zamyka nas na różnorodność świata i rzeczy nieznane.

Wiemy, jakie cechy ma matka, której wspieranie kreatywności dziecka przychodzi z łatwością, a jakie matka, której trudno wspierać dziecko w kierunku kreatywności – mówi dr Kwaśniewska. Powstaje przy tym również pytanie, czy kreatywności można się nauczyć? Czy w pewnym momencie nie jest na nią za późno? Kiedy jest na to najlepszy czas?

Naukowcy stworzyli autorski unikalny kwestionariusz, który mierzy umiejętność rodzica do wspierania kreatywności dziecka. Badanie może wspierać wychowanie dzieci, nawiązywanie z nimi trwałej, dobrej relacji i rozwijać pokolenie kreatywne (a co za tym idzie, wychować twórcze społeczeństwo).

Reklama

Dr Joanna Kwaśniewska od lat zajmuje się kreatywnością i treningami twórczości dla dorosłych w biznesie i szkolnictwie wyższym.

- Tematyką rozwoju kreatywności dziecka zainteresowałam się, gdy zostałam mamą. Udało mi się wówczas skorzystać z moich doświadczeń rodzicielskich i zaprojektować badanie, które ma dla mnie również osobiste znaczenie, daje pewne wskazówki, potwierdza przypuszczenia – mówi dr Kwaśniewska.

Badanie przeprowadziła dr Joanna Kwaśniewska przy wsparciu absolwentek Uniwersytetu SWPS (Witkowska, Kostrzewska, Pietraczyk), a także badaczy z innych uczelni (Jacka Gralewskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Izabeli Lebudy, Uniwersytet Wrocławski).