Pozytywna dyscyplina to metoda wychowawcza oparta na wzajemnym szacunku i miłości, która nie uznaje kar i nagród. W myśl jej zasad rodzice powinni być stanowczy, ale jednocześnie uprzejmi w stosunku do swoich dzieci, a najmłodsi mieć prawo do podejmowania decyzji.

Reklama

Prekursorka pozytywnej dyscypliny w Polsce Joanna Baranowska przybliżyła zasady tej metody. Jak długo sama ją stosuje?