W związku z odmową bezpłatnej emisji spotu dotarcie do kobiet będzie o wiele mniejsze, ale Fundacja już rozpoczęła staranie o nagłaśnianie innymi kanałami praw przysługujących kobietom w okresie okołoporodowym - zapisanych w Standardach Opieki Okołoporodowej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia). Celem działań jest sprawienie, aby kobiety jako świadome obywatelki domagały się ich respektowania.

Reklama

Aktualnie wszystkie placówki w Polsce są zobowiązane pracować zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu. Oznacza to, że kobieta może oczekiwać jednakowej usługi w każdym, dowolnie wybranym szpitalu. Niestety tak nie jest, a w wielu placówkach prawo nie jest przestrzegane.

Po latach walki organizacji pozarządowych o ujednolicony standard opieki udało się doprowadzić do tego, że obowiązuje prawo stawiające pacjentkę na pierwszym miejscu. Wzmacnia ono podmiotowość kobiet, walczy z rutynowymi, przestarzałymi praktykami. Jego duch podnosi wagę aktywności kobiety w trakcie porodu, zwraca jej moc sprawczą i stawia ją i dziecko w centrum uwagi. Próbuje również odwrócić kierunek, w jakim zmierzało jeszcze do niedawna polskie położnictwo. Podkreśla znaczenie praw pacjenta, sposobu, w jaki traktuje się pacjentkę i stawia wyraźny sprzeciw przemocy wobec kobiet na salach porodowych.

Oto spot, którego emisji odmówiono.

Jak myślicie, dlaczego podjęto taką decyzję?