Jak poinformował wiceminister oświaty Joao Casanova de Almeida, nowelizacja przepisów była podyktowana rosnącą agresją wśród portugalskich uczniów i ich niesubordynacją wobec kadry nauczycielskiej.

Reklama

Wprowadzone zmiany przewidują, że w przypadku potwierdzonego złego zachowania uczniów w szkole ich opiekunowie mogą stracić państwowe dotacje na zakup pomocy szkolnych, przysługujące osobom zarabiającym poniżej płacy minimalnej.

W zatwierdzonym w czwartek wieczorem przez Radę Ministrów nowym kodeksie uczniowskim przewidziano również kary finansowe dla rodziców niezdyscyplinowanych dzieci. Ich stawki określi przed rozpoczęciem roku szkolnego 2012-2013 portugalskie Ministerstwo Spraw Publicznych. Wysokość wprowadzonych na początku 2012 roku kar finansowych w Autonomicznym Regionie Azorów oscyluje pomiędzy 20 a 300 euro.

Decyzje o tym kto poniesie konsekwencje podejmować będą sądy dla nieletnich, działające na terenie miejsca zamieszkania ucznia - wyjaśnił Albino Almeida, przewodniczący Krajowej Konfederacji Rodziców (Confap), która współpracowała z ministerstwem oświaty w przygotowaniu nowego kodeksu uczniowskiego.

Nowe przepisy przewidują także kary dla wagarowiczów. Dzieci nagminnie opuszczające lekcje bez usprawiedliwienia będą musiały wykonywać prace społecznie pożyteczne. O rodzaju wykonywanych zadań dla dobra szkoły lub lokalnej społeczności zadecyduje dyrekcja placówki oświatowej. Prace te będą prowadzone poza godzinami lekcyjnymi - powiedział wiceminister Casanova de Almeida.

Reklama

W 2011 roku w portugalskich szkołach zanotowano 1121 aktów uczniowskiej agresji; 140 z nich było skierowanych przeciwko nauczycielom.