Do 15 lipca za okres styczeń – czerwiec oraz do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego za okres sierpień – grudzień gminy muszą przekazywać wojewodom sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tzw. żłobkowej. Ich wzory są zawarte w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 5 sierpnia 2011 r.

Reklama

Jednak w tym roku, w związku z tym, że ustawa żłobkowa zaczęła obowiązywać od 4 kwietnia, gminy mają krótsze terminy przesyłania danych. Te za okres od 4 kwietnia do 30 września muszą być przekazane do 20 października. Natomiast za czas od 1 października do 31 grudnia – do 20 stycznia 2012 r.

Z kolei wojewodowie przekażą do resortu pracy dane uzyskane od gmin odpowiednio do 10 listopada oraz do 10 lutego 2012 r. W następnych latach będą ich obowiązywały zwykłe terminy, czyli 5 sierpnia (za I półrocze) oraz 5 lutego następnego roku kalendarzowego (za II półrocze).

Sprawozdania to cztery tabele, oznaczone literami A, B, C, D. Pierwsze dwie dotyczą żłobków i klubów dziecięcych oraz zespołów tych placówek. Gminy muszą w nich podać dane o liczbie samorządowych i prywatnych instytucji opieki oraz przebywających w nich dzieci na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. W sprawozdaniu muszą też być zawarte informacje m.in. o wieku dzieci, liczbie zatrudnionych osób, godzinach działania placówek, przeciętnych kosztach związanych z pobytem dziecka. W tabeli C gminy muszą przedstawić podobne dane w odniesieniu do dziennych opiekunów. Z kolei ostania tabela ma zawierać informacje o niezaspokojonym zapotrzebowaniu na miejsca w żłobkach, klubach i u dziennego opiekuna, czyli liczbie dzieci, które czekają na umieszczenie w jednej z tych instytucji.

michalina.topolewska@infor.pl

Podstawa prawna

Par 2 – 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 173, poz. 1035). Obowiązuje od 6 września.