Jednym z obowiązków prywatnych i samorządowych żłobków jest zapewnienie posiłków przebywającym w nich dzieciom. Ponieważ przepisy dotyczące warunków sanitarnych i lokalowych nie regulują kompleksowo wymagań dotyczących wyżywienia, wyjaśnienia w tej sprawie przygotował główny inspektor sanitarny.
Wskazuje, że nie ma przepisów, które określałyby, w jaki sposób ma być zorganizowane zaplecze kuchenne. Dlatego wymagania dla konkretnego obiektu może określić właściwy terenowo państwowy inspektor sanitarny, który będzie nadzorował działalność przedsiębiorcy. Może on np. zaproponować wstawienie szafy przelotowej.
Dodaje też, że dla zapewnienia higieny żywności zaplecze kuchenne powinno być podzielone na dwie części. W jednej powinny być zmywane naczynia i sztućce. Natomiast w drugiej będą np. rozdzielane posiłki przywożone przez firmę cateringową i przygotowywane mieszanki mleczne. Ponadto prowadzący instytucje opieki nie mają obowiązku zapewnienia oddzielnej toalety dla pracowników mających kontakt z żywnością.
Reklama