Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, kolejny raz wystąpił do Katarzyny Hall, minister edukacji narodowej, z propozycją rozwiązania problemu przeciążonych uczniowskich tornistrów. Podkreśla, że w tej sprawie zwraca się do niego coraz więcej rodziców, którzy obawiają się o zdrowie dzieci dźwigających zbyt ciężkie tornistry. W opinii rzecznika zgłaszane pomysły, np. aby uczniowie dysponowali dwoma kompletami podręczników, z których jeden pozostawałby na stałe w szkole, a drugi w domu, jest niemożliwy do zrealizowania z powodów finansowych, dlatego potrzebne są inne rozwiązania. Marek Michalak proponuje, aby podręczniki szkolne dzielone były na części.

Reklama

WIĘCEJ www.brpd.gov.pl