Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, wystąpił do Jolanty Fedak, minister pracy i polityki społecznej, w sprawie przepisów dotyczących prawa rodzica do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z tytułu opieki nad dzieckiem. Obecnie kodeks pracy przewiduje, że są to dwa dni urlopu, bez względu na liczbę dzieci w wieku do 14 lat, wychowywanych przez rodzica. Do Marka Michalaka docierają informacje od rodziców, którzy wykorzystali dwa dni urlopu, aby opiekować się jednym dzieckiem, i nie mogli skorzystać z tego prawa, gdy zachorowało drugie dziecko. Zdaniem rzecznika przepisy powinny więc uwzględniać takie sytuacje i umożliwiać rodzicom skorzystanie z urlopu w większym wymiarze.

Reklama

mt

WIĘCEJ www.brpd.gov.pl