Reklama

Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji kodeksu pracy, którym zajmuje się Sejm. Obecnie mężczyźni przysposabiający dziecko mogą skorzystać z tygodnia urlopu ojcowskiego tylko do ukończenia przez nie 12 miesięcy. Zgodnie z projektowanymi zmianami adopcyjny ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego w ciągu roku od adopcji. Nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia (lub 10 lat w przypadku adopcji dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).

lukasz.guza@infor.pl