Najlepiej spisać te postanowienia u notariusza.

Jeśli jednak nie możecie dojść do porozumienia, należy skierować do sądu pozew o alimenty. Możesz napisać go odręcznie, podajc m.in.: w imię i nazwisko dziecka w swoje dane w dane pozwanego (czyli ojca dziecka) oraz w wartość przedmiotu sporu, tj. sumę alimentów, o jakie się ubiegasz (podajesz sumę za cały rok, czyli kwotę miesięczną pomnożoną przez 12). Możesz skorzystać z podanego wzoru.

Złożenie pozwu jest bezpłatne. Do pozwu dołączamy odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku małżeństwa także skrócony odpis aktu ślubu oraz zaświadczenie o zarobkach. Warto też przygotować wyliczenie kosztów utrzymania dziecka wraz z dowodami opłat, np. za dodatkowe zajęcia.

Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania lub adresu ojca dziecka. Możesz go złożyć osobiście (w biurze podawczym) albo przesłać pocztą (listem poleconym). Pozew należy napisać w dwóch egzemplarzach. Do każdego dołącz dokumenty, które wymieniasz w pozwie. Jeśli składasz pozew osobiście, przygotuj trzeci egzemplarz, na którym urzędnik potwierdzi złożenie pisma.

Wysokość alimentów zależy od: w uzasadnionych potrzeb dziecka (np. inne są koszty utrzymania dziecka przewlekle chorego lub niepełnosprawnego, a inne zdrowego, uczęszczającego do szkoły) w możliwości zarobkowych i majątkowych osoby, od której domagasz się alimentów (czyli najczęściej ojca dziecka). Jeśli pozwany nie pracuje i nie ma żadnych dochodów, sąd weźmie pod uwagę jego hipotetyczne możliwości zarobkowe i określi wysokość alimentów.

Możesz domagać się określonej kwoty alimentów lub stałej, wyrażonej w procentach, części zarobków ojca. W drugim przypadku sąd określi też minimalną wysokość alimentów i ojciec będzie musiał je płacić nawet wtedy, kiedy jego zarobki ulegną pogorszeniu. Takie rozwiązanie jest dobre, gdy ojciec ma stałą, dobrze płatną pracę.

Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów musi przekazywać je aż do usamodzielnienia się dziecka. Przy czym granicy nie stanowi tu wiek dziecka (18 lat), ale możliwość samodzielnego utrzymania się. Najczęściej jest to moment ukończenia szkoły (także wyższej). Zdarzają się jednak wyjątki. Gdy dziecko (pełnoletnie) otrzyma np. od dziadków nieruchomość w formie darowizny i ma z niej dochody umożliwiające samodzielną egzystencję, kończy się wobec niego obowiązek alimentacyjny.

Gdy mimo orzeczenia sądu ojciec nie płaci alimentów, możesz skierować sprawę do komornika. Jeśli ściągnięcie należności okaże się niemożliwe, masz prawo wystąpić o zaliczkę alimentacyjną. Przysługuje ona wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł miesięcznie. Zaliczka wynosi 170 zł miesięcznie. Aby ją otrzymywać, niezbędne jest zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji.

Gdy nie wiesz, gdzie jest ojciec dziecka

Zanim złożysz pozew, spróbuj go odnaleźć.

• Napisz podanie do Centralnego Biura Adresowego: 02-543 Warszawa, ul. Kazimierzowska 60. Jeśli ojciec dziecka jest gdzieś zameldowany na stałe, biuro poda ci jego adres. Gdy CBA nie zdoła ustalić adresu, poproś o zaświadczenie o braku informacji na ten temat. Przyda ci się w sądzie.

• Nawet gdy nie masz adresu ojca dziecka i tak złóż pozew o alimenty. Sąd sam może go odszukać lub zasądzić alimenty bez obecności męża.