Projekt o akronimie ProBioKap został przygotowany przez Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych i jest realizowany wspólnie z dwoma innymi jednostkami Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego nadrzędnym celem jest otrzymanie innowacyjnych dodatków do żywności w postaci suchych stabilnych proszków, które zawierać będą jednocześnie nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT oraz probiotyczne bakterie. Substancje te wzbogacą skład produktów spożywczych, sprawiając tym samym, że będą one korzystnie wpływać na zdrowie.
Reklama
Innowacyjny charakter projektu dotyczy zarówno technologii otrzymywania materiału, metody jego stabilizacji za pomocą typowych przypraw spożywczych, które zawierają naturalne antyoksydanty, jak i izolacji oraz selekcji najlepszych środowiskowych bakterii o cechach probiotycznych. Po zakończeniu badań każda zainteresowana firma zajmująca się produkcją żywności, będzie miała możliwość nabycia praw własności intelektualnej do opracowanej technologii na zasadach rynkowych.
Współpraca środowiska akademickiego z partnerami gospodarczymi prowadzona jest dwutorowo. Przede wszystkim otrzymywane od krajowych producentów przyprawy są badane pod kątem ich potencjalnych właściwości przeciwutleniających. Dodatkowo w ostatnim roku realizacji projektu, wszyscy zainteresowani współpracą przedsiębiorcy z branży spożywczej, będą mogli zweryfikować skuteczność działania opracowanych prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych, testując je na swoich produktach. Działanie to pozwoli ostatecznie ocenić zainteresowanie środowiska biznesowego nabyciem praw do tej innowacyjnej technologii.
Efektem projektu, oprócz nowych dodatków do żywności funkcjonalnej, ma być atrakcyjna, z punktu widzenia rynku i gospodarki, technologia wytwarzania immobilizowanych NNKT oraz bakterii probiotycznych, a także utrwalenie partnerskiej współpracy pomiędzy nauką i gospodarką.
Reklama