467 złotych, o ponad 100 zł więcej niż dotychczas, zapłacą rodzice za pobyt dziecka w poznańskim żłobku. We wtorek radni uchwalili program opieki nad dziećmi do lat trzech na lata 2012-2016.

Reklama

Program zakłada też dopłaty do miejsc w prywatnych żłobkach i powstanie instytucji dziennych opiekunów.

Według nowych stawek za miejsce w żłobku i wyżywienie rodzice, którym nie przysługują ulgi ze względu na niskie dochody, zapłacą 467 złotych. To o ponad 100 złotych więcej niż dotychczas. Nowe stawki będą obowiązywały prawdopodobnie od maja 2012 roku; termin wejścia w życie przepisów zależy od daty opublikowania ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Obecnie w poznańskich żłobkach publicznych opieką objętych jest 1199 dzieci, a na przyjęcie do żłobka czeka 1283 dzieci. Zgodnie z założeniami programu miasto chce, aby do 2016 roku w placówkach publicznych, prywatnych oraz u opiekunów dziennych znalazło się miejsce dla 30 proc. dzieci w wieku do lat trzech. Obecnie na taką opiekę może liczyć ponad 5 proc. dzieci w placówkach publicznych i prawie 10 proc. w prywatnych.

"To pierwszy komplementarny program opieki do lat trzech uchwalony w Polsce. Był on szeroko konsultowany i miejmy nadzieję, że doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc opieki nad małymi dziećmi" - powiedział po uchwaleniu przez radnych programu zastępca prezydenta Poznania Jerzy Stępień.

W 2012 roku ma powstać 70 nowych miejsc miejsc w żłobkach publicznych, miasto ma też rozpisać konkursy dla tzw. opiekunów dziennych i na dopłaty do 400 miejsc w żłobkach prywatnych. Żłobki publiczne nie będą prywatyzowane, ale za zgodą pracowników i rodziców będą mogły być "uspołeczniane", czyli dyrektor placówki będzie mógł przejąć administrowanie placówką.

Program jest związany z ustawą o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, która weszła w życie 1 kwietnia zeszłego roku. Obecnie opieka nad małymi dziećmi może być sprawowana przez: żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna lub nianię. Żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej, podlegają teraz MPiPS.

Część samorządów, które dotychczas pobierały opłaty tylko za wyżywienie dzieci, wprowadziła je również za pobyt w placówkach. Opłaty za żłobki wzrosły średnio ponad 26 proc, jednak w niektórych miastach podwyżki były znacznie wyższe, np. w Legnicy o 350 proc., Piekarach Śląskich o 325,6 proc., Warszawie o 164 proc., Puławach o 116 proc. Obecnie opłaty w warszawskich żłobkach wynoszą ok. 500 zł.