Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który w tym roku przypadnie na dni od 21 do 26 lutego. W tym okresie osoby pokrzywdzone będą mogły zgłaszać się do dyżurujących specjalistów, którzy udzielą im bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. Dyżury takie będą miały miejsce w stworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości ośrodkach pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w godzinach 10 – 18, a w sobotę w godzinach 10 – 13. Udział w tegorocznym Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw zadeklarowali: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza oraz Krajowa Rada Kuratorów.

WIĘCEJ www.ms.gov.pl