Posiadanie pracy i własnego domu jest kluczowe dla szczęśliwego życia. Zdrowie też jest ważne, ale już szczęścia nie gwarantuje... Niecałe 20 proc. osób, które cieszą się dobrym lub bardzo dobrym zdrowiem oceniło satysfakcję z życia, jako niską, natomiast dwa razy więcej osób ze złym lub bardzo złym zdrowiem deklaruje wysoki lub średni poziom szczęścia.

Trzy czwarte badanych oceniło swój ogólny poziom zadowolenia na 7 lub więcej w dziesięciostopniowej skali. Kobiety częściej deklarowały wyższy poziom zadowolenia z życia niż mężczyźni.

Grupa etniczna z najniższym poziomem satysfakcji to czarnoskórzy Brytyjczycy. Wśród bezrobotnych blisko połowa oceniła swój poziom zadowolenia z życia na mniej niż 7; takiej oceny dokonało tylko 20 proc. pracujących. 

>>> ZOBACZ!