Owo odkrycie, o którym donosi serwis Kopalnia Wiedzy, jest zasługą psychologów z uniwersytetów New Hampshire oraz Yale. Sprawdzali oni, jak wysoką wartość badani przypisywali przedmiotom.

Okazało się, że im niższy był poziom poczucia bezpieczeństwa, tym wyższa wartość przypisywana tymże obiektom. Poczucie bezpieczeństwa było zaspokajane przez miłość i akceptację otoczenia, lub – przez posiadanie przedmiotów. Osoby niekochane ceniły dany obiekt nawet 5-krotnie bardziej niż doświadczające przyjaźni i miłości!

Poczucie pewności i otuchy – oto, co, zdaniem Prof. Edwarda Lemaya z University of New Hampshire, daje ludziom posiadanie majątku. Wystarczy jednak, że doświadczają oni miłości i akceptacji, a wartość tego majątku spada.

Wygląda na to, że nie trzeba inwestować energii i czasu w pomnażanie środków na koncie. Równie dobrze można go przeznaczyć na budowanie satysfakcjonujących więzi z innymi ludźmi. 

Ale czy nie najlepiej mieć jedno i drugie?