Za pieniądze z Unii Europejskiej tworzone są programy, dzięki którym będziesz mogła np. podnieść swoje kwalifikacje, zmienić zawód albo założyć własną działalność gospodarczą.

Wśród obecnie realizowanych programów pomocy rodzinie znajdują się między innymi:
Mama wraca do pracy
- projekt ten jest skierowany do kobiet, które po dłuższej przerwie w pracy, związanej z wychowaniem dzieci, chcą do niej wrócić. Mają jednak trudności z powrotem do poprzedniego miejsca zatrudnienia lub znalezieniem nowej pracy. Program „Mama wraca do pracy” dotyczy pracownic biurowo-administracyjnych lub tych kobiet, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Obejmuje on różne formy pomocy, między innymi: kursy językowe, szkolenia zawodowe, komputerowe, warsztaty psychologiczne, a także wsparcie i doradztwo: psychologiczne, społeczne, prawne i zawodowe. Projekt „Mama wraca do pracy” realizowany jest do 20.02.08 r. (więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej: http://www.global.waw.pl/).

Dzienna mama - to element większego projektu Partnerstwo - Rodzina - Równość - Praca. Wspiera on matki, które chcą otworzyć działalność gospodarczą polegającą na opiece nad cudzymi dziećmi. Dzienne mamy przechodzą szkolenie dydaktyczne, kursy BHP i badania psychologiczne. Nie muszą mieć wykształcenia pedagogicznego, ale konieczny jest dobry kontakt z dziećmi. Dzienna mama musi po prostu lubić to zajęcie. Domy, w których opiekunki będą przyjmowały dzieci, muszą być odpowiednio przygotowane i bezpieczne (sprawdzane będą np. instalacje gazowe i elektryczne).

Kapitał ludzki - to projekt realizowany w latach 2007-2013. Zakłada on finansowanie ze środków unijnych dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla dzieci mających problemy z nauką. Na wsiach będą tworzone nowe przedszkola, w ramach wyrównywania szans edukacyjnych. Warto więc śledzić tworzenie takich inicjatyw w swoim regionie i w porę zapisać np. dziecko do przedszkola czy na zajęcia wyrównawcze.

Gdzie szukać informacji
Projekty wspierające rodziny to najczęściej małe przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym. Dlatego informacji należy szukać w urzędach pracy, gminy i w lokalnej prasie. Ważnym źródłem może być także Internet.
www.funduszestrukturalne.gov.pl/informacja - to strona, na której została opublikowana mapa z punktami informacyjnymi dla poszczególnych województw;
www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss - podaje szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013;