Rentę można dostać na stałe albo na jakiś czas - wszystko zależy od stanu zdrowia i orzeczeń lekarskich. Można się o nią starać niezależnie od tego, ile się ma lat. Mają jednak do niej prawo tylko osoby ubezpieczone w ZUS.

Co zrobić, by ją dostać?


1. Składasz w ZUS wniosek o przyznanie renty. Piszesz go własnoręcznie, swoimi słowami.

2. Do wniosku dołączasz wypełnione druki ZUS N-10 (to tzw. wywiad zawodowy) i ZUS RP-7 (czyli zaświadczenie o wysokości zarobków) , które musi wypełnić Twój pracodawca. Druki ZUS N-10 i ZUS RP-7 możesz wziąć z ZUS lub ściągnąć ze strony internetowej www.zus.pl. (z działu o świadczeniach).

3. Do wypełnionych druków dołączasz dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe (urlop wychowawczy czy studia to okresy nieskładkowe -dokumenty dostajemy od pracodawców, z urzędu pracy albo np. z uczelni) oraz dokumentację medyczną, która potwierdzi niezdolność do pracy (orzeczenie lekarskie, prześwietlenia, wyniki badań).

4. Komplet dokumentów trafi do lekarzy orzeczników w ZUS, którzy zdecydują, czy do orzeczenia niezdolności do pracy wystarczy przedstawiona przez Ciebie dokumentacja, czy też konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań (wezwanie na badania i orzeczenie trwa od tygodnia do 10 dni, a orzeczenie lekarskie uprawomacnia się po 21 dniach).

5. Niezdolność do pracy może być orzeczona na nie dłużej niż 5 lat, chyba że komisja uzna, że nie masz szans na powrót do zdrowia, wówczas może skierować Cię na rentę na czas dłuższy.

6. Jeśli orzecznicy uznają, e jesteś zdolna do pracy, a Ty nie będziesz się zgadzała z ich opinią, możesz odwołać się od tej decyzji w ciągu 2 tygodni.

Uwaga! Uprawnienia do renty zdrowotnej mogą być przyznane na 5 lat lub na dłużej.

Renta zdrowotna to ratunek dla osób, które nie osiągneły wieku emerytalnego, a są zbyt schorowane, by pracować.