Wymiar Twojego urlopu związany jest ze stażem pracy. Jeśli rozpoczynasz pierwszą w życiu pracę, już po przepracowaniu miesiąca masz prawo do 1/12 z 20 dni urlopu.

Po każdym przepracowanym roku możesz wziąć 20 dni urlopu. w Gdy minie 10 lat Twojej pracy, będzie Ci przysługiwać 26 dni urlopu. To maksymalny wymiar urlopu.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy czas wypoczynku, wlicza się też lata nauki. Jednak nie sumuje się ich, lecz wybiera najdłuższy okres. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej to 3 lata dodane do okresu zatrudnienia, za naukę w technikum dolicza się 5 lat, za ukończenie liceum - 4 lata w szkoły policealnej - 6 lat w szkoły wyższej - 8 lat (zarówno 5-letniej magisterskiej, jak i 3-letniej licencjackiej).

Urlop wypoczynkowy powinnaś wykorzystać do końca grudnia danego roku. W uzasadnionych przypadkach przełożony może dać Ci urlop do końca marca następnego roku. Jeśli jednak do tego czasu również nie uda Ci się go wykorzystać, Państwowa Inspekcja Pracy może na Twojego pracodawcę nałożyć karę pieniężną.

Przysługuje Ci prawo do nieprzerwanego wypoczynku. Oznacza to, że przynajmniej część Twojego urlopu powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dotyczy to osób zatrudnionych na pełnym etacie.

Gdy mimo próśb pracodawca nie chce udzielić Ci urlopu lub daje np. tylko po 5 dni, możesz złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca zostanie ukarany upomnieniem lub grzywną. Natomiast gdy nie otrzymujesz urlopu już trzeci rok z rzędu, możesz oddać sprawę do sądu.

Zaległy urlop przedawnia się po 3 latach. Jednak na ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop możesz liczyć jedynie w wypadku rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia. Jeśli jesteś w okresie wypowiedzenia, pracodawca może nie wypłacić Ci ekwiwalentu, lecz nakazać wykorzystanie zaległego urlopu.

W ciągu roku masz prawo do 4 dni wolnych bez uprzedzenia (w ramach urlopu wypoczynkowego). Jest to tzw. urlop na żądanie. O wzięciu wolnego dnia informujesz szefa najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu (rano, aby mógł zorganizować zastępstwo).

Jeśli w czasie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego zachorujesz i otrzymasz zwolnienie lekarskie, pracodawca ma obowiązek udzielić Ci niewykorzystanej części urlopu w innym terminie.

Pracodawca ma prawo odwołać Cię z urlopu, ale tylko wtedy, gdy uzna, że Twoja obecność w pracy jest niezbędna. W takim wypadku musi on pokryć Twoje wydatki związane z przerwaniem wypoczynku (np. opłaty za kwaterę, których Ci nie zwrócono, za przejazd).

Prawo do zmiany terminu urlopu przysługuje zarówno Tobie, jak i Twojemu pracodawcy. Ten ostatni może to jednak zrobić tylko z ważnych powodów (np. gdy Twoja obecność w firmie jest niezbędna).