Krótki przewodnik po najważniejszych elementach zawodowego życiorysu.

1. Zwięzłość
Życiorys nie powinien mieć więcej niż jedną stronę, nikt nie będzie czytał naszych długich wypracowań, zwięzłość zaś uważana jest za zaletę. Pamiętajmy, że należy unikać zamieszczania wszelkich zbędnych informacji.

2. Same fakty
Pamiętajmy, że wszystko, co umieszczamy w naszym CV, musi być możliwe do sprawdzenia i prawdziwe. Najmniejsza nawet konfabulacja świadczyć będzie o nas jak najgorzej.

3. Superpoczątek
Postarajmy się wywołać zainteresowanie już kilkoma pierwszymi zdaniami. Liczy się pierwsze wrażenie, pierwsza połowa tekstu.

4. Styl i język
Piszmy w swoim stylu, bez upiększania, ale zwracajmy baczną uwagę zarówno na gramatykę, ortografię, jak i zrozumiałość tekstu. Pamiętajmy, że opisujemy swoje umiejętności, osiągnięcia, to, co pozytywnie załatwiliśmy w przeszłości, a nie samą pracę. Pewne słowa mają pasywne znaczenie i takie niosą ze sobą skojarzenia. Inne natomiast sugerują aktywne podejście i te powinniśmy stosować.

5. Bez ogólników
Przedstawiajmy nasze zalety i doświadczenie tak, by mogły zostać ocenione w sposób obiektywny. Pracodawca zdecyduje się nas zatrudnić, jeżeli zdołamy mu przedstawić swoje konkretne dokonania.

6. CV wciąż się zmienia
Pamiętajmy, żeby nasz życiorys modyfikować i dostosowywać do pracodawców. Warto wiedzieć, że istnieją trzy formy pisania CV. W zależności od tego, jaki cel chcemy osiągnąć, powinniśmy wybrać jedną z nich.

Życiorys chronologiczny
Najprostsza i najczęściej stosowana forma pisania CV. Polega na wypunktowanym streszczeniu dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej z uwzględnieniem zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków, wymienieniu ukończonych szkół i uczelni oraz zainteresowań.

Życiorys ukierunkowany
Pisząc życiorys, kładziemy nacisk na nasze umiejętności i doświadczenie zawodowe przydatne na danym stanowisku. Jest to bardzo ważne, albowiem pracodawcy nie będą interesować inne nasze umiejętności. Nie umieszczamy w nim oczywiście przebiegu zatrudnienia. Ta forma CV stosowana jest często przez absolwentów, którzy brak doświadczenia zawodowego zastępują praktykami szkolnymi, pracami wakacyjnymi lub zleconymi.

Życiorys chronologiczno-funkcjonalny
Ten typ życiorysu stosowany jest przez osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, które starają się o wyższe stanowisko w konkretnej branży.