Na towarach pochodzących z krajów Unii Europejskiej najczęściej pojawiają się oznakowania:

Co oznaczają symbole na produktach?

Produkty ekologiczne
- taki znak pojawia się na etykietach, materiałach reklamowych itp. związanych z produkcją ekologiczną.
Produkty gospodarstw ekologicznych
- prawo do używania tego symbolu mają producenci, przetwórcy i handlowcy spełniający wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Nietestowane na zwierzętach - zwykle umieszczany jest na kosmetykach.
Znak graficzny zastępują niekiedy litery "BWC" (Beauty Without Cruelty - piękno bez okrucieństwa) albo napisy: "Not Tested on Animals" - nietestowane na zwierzętach; "Animal Friendly" - przyjazne zwierzętom.

Symbol CE oznacza, że dany wyrób został wytworzony zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Na niektórych produktach znak CE jest obowiązkowy. Nie zaśmiecaj to znak przeznaczony dla konsumentów. Informuje o tym, że opakowanie po produkcie należy wyrzucić do kosza, aby nie zaśmiecać środowiska i dbać o czystość swojego otoczenia.

Ekoznak - opracowany w Polsce dla towarów krajowych i zagranicznych, które spełniają określone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych.

Nie zaśmiecaj - to znak przeznaczony dla konsumentów. Informuje o tym, że opakowanie po produkcie należy wyrzucić do kosza, aby nie zaśmiecać środowiska i dbać o czystość otoczenia.


Zielone płuca Polski - znak nadawany jest produktom wytwarzanym na obszarach ekologicznie nieskażonych leżących na terenie kilku województw.


Margerytka - gwarantuje dobrą jakość oznaczonych nią towarów (także poza krajami Unii Europejskiej).Trójkąt
(może być zielony lub czarny) - oznacza się nim opakowania, które można ponownie wykorzystać (np. z aluminium, tworzyw sztucznych).

Bezpieczne dla ozonu - produkty oznaczone takim symbolem nie zawierają gazów niszczących powłokę ozonową.