Przed nami sezon urlopowy. My odpoczywamy, a złodzieje pracują. Puste mieszkanie albo dom mogą stać się dla nich łatwym łupem. Warto więc zadbać o polisę ubezpieczeniową. Jeśli będziesz ją miał, w razie włamania, kradzieży, pożaru czy zalania dostaniesz odszkodowanie.

Zakres i wartość ubezpieczenia ustalisz wspólnie z agentem. Im są wyższe, tym wyższą zapłacisz składkę. Na jej wysokość mają dodatkowo wpływ: długość okresu ubezpieczenia, rodzaj posiadanych zabezpieczeń, usytuowanie mieszkania (parter, piętro, ostatnie piętro), miejscowość, a nawet wiek budynku i materiał, z którego jest on zbudowany. Możesz jednak liczyć na różne zniżki.

Składka roczna za mieszkanie czy dom o wartości ok. 200 tys. oznacza najczęściej wydatek rzędu 200 zł. Ubezpieczając mieszkanie, możesz opłacić ochronę dla murów oraz elementów stałych i rzeczy ruchomych. Jeśli ubezpieczysz mury, możesz liczyć na wypłatę odszkodowania za zniszczenie i naruszenie fundamentów, ścian, stropów, dachu, podstawowych instalacji i ich wyposażenia (zlewozmywak, kuchnia gazowa). Ubezpieczając elementy stałe, możesz dostać odszkodowanie za zniszczone drzwi, okna, podłogi, okładziny ścian i sufitów, a także piece, kominki, klimatyzatory. Gdy ubezpieczysz rzeczy ruchome, odszkodowanie dostaniesz za kradzież lub zniszczenie mebli (również wbudowanych), dywanów, zasłon, firan, lamp, ubrań, książek, płyt. Do rzeczy ruchomych zalicza się także: sprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy, sprzęt AGD, fotograficzny, odtwarzacze Mp3, rowery, sprzęt turystyczny i sportowy, części do samochodów i wiele innych rzeczy.

Tu znajdzie się również ubezpieczenie zwierząt i ptaków domowych czy ryb w akwariach. Pakiet ubezpieczeniowy może być poszerzony o ubezpieczenie garażu, piwnicy, budynków gospodarczych, ogrodzenia, a także wszelkich luksusów, takich jak basen, fontanny i inne obiekty małej architektury, korty tenisowe. A jeśli zdarzy się, że z powodu zalania mieszkania trzeba się wyprowadzić z domu, będziesz miał zapewniony lokal zastępczy lub pokój w hotelu. Ofertę towarzystw ubezpieczeniowych można poszerzyć w zasadzie o ochronę wszystkiego, co jest związane z domem czy mieszkaniem oraz codziennym życiem. Taką możliwość daje odpowiedzialność towarzystw na zasadzie all risk, czyli od wszelkiego ryzyka.

W pakiecie razem z domem możesz kupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym czy od kradzieży przedmiotów codziennego użytku (np. torebki, portfela, dokumentów, gotówki, kart płatniczych, zegarka). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby znalazło się w nim też ubezpieczenie nagrobków. Jeśli chcesz mieć ubezpieczenie tak wielu rzeczy, musisz znaleźć taką polisę i odpowiednio za to zapłacić. Nie wszystkie firmy zgodzą się jednak w zakresie podstawowym ubezpieczyć dzieła sztuki czy papiery wartościowe.

Jednak są przedmioty, których ubezpieczenie jest wykluczone albo można je ubezpieczyć tylko w ograniczonej wysokości. Najczęściej nie dostaniesz odszkodowania za skradzione czy zniszczone wyroby z cennego kruszcu, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, zbiory kolekcjonerskie, broń czy trofea myśliwskie. Pieniądze, karty płatnicze czy papiery wartościowe albo są wyłączone z ubezpieczenia, albo ubezpiecza się je do wartości, np. do dwóch tys. zł.

Polisę dobierz do wartości swojego majątku
Bez względu na to, jakiego wybierzesz ubezpieczyciela, spotkasz się z podobną propozycją ochrony twojego dobytku. Zwłaszcza jeśli wybierzesz standardowy, podstawowy pakiet ochrony. Ubezpieczyciel zwykle odpowiada za:

● szkody powstałe w zdarzeniach losowych (pożar, zalanie, uderzenie piorunu, eksplozja, huragan, grad, pękanie mrozowe, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsunięcie i zapadanie się ziemi, lawina, dym i sadza, uderzenie samochodu, uderzenie lub upadek statku powietrznego, przepięcie) oraz zniszczenia spowodowane akcją ratowniczą związaną z tymi zdarzeniami,

● skutki kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu. Zwykle jednak ubezpieczyciele proponują szerszą ofertę. Jeśli zdecydujemy się na poszerzoną ochronę, zobaczymy, że każde towarzystwo inaczej komponuje treść i zawartość polisy, a do tego większość polis sprzedawana jest w kilku wariantach różniących się zakresem ochrony i ceną.

Tak więc im krótsza lista zdarzeń, które mogą spowodować szkody i za które dostaniesz odszkodowanie, tym tańsza jest oferta, ale i tym niższe odszkodowanie.

Ile wart jest Twój dom
Wybierając rodzaj polisy i zakres ubezpieczenia, zwróć uwagę na właściwą wycenę majątku. Niektóre towarzystwa proponują wycenę indywidualną, inne ustalają wartość ubezpieczanych rzeczy ruchomych i elementów stałych, mnożąc określoną stawkę przez powierzchnię mieszkania. Może to być opłacalne dla średniaków, ale zupełnie niekorzystne dla tych, którzy w mieszkaniach mają wiele cennych przedmiotów (ryczałtowa suma ubezpieczenia, a zatem i wysokość odszkodowania, będzie za niska), a także dla tych, którzy nie posiadają wielu wartościowych rzeczy (składka będzie za wysoka w stosunku do możliwego odszkodowania).

Jaka to wartość
Masz do wyboru dwie możliwości zadeklarowania sumy ubezpieczenia: według wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej. Ta pierwsza jest tańsza, uwzględnia bowiem koszty zużycia mienia. Z kolei odszkodowanie ustalane na podstawie wartości odtworzeniowej pozwala na odkupienie nowych przedmiotów w miejsce zniszczonych lub utraconych. Wybierając jednak korzystniejszy wariant, zapłacisz wyższą składkę. Polisa z wartością odtworzeniową dla murów opłaca się właścicielom nowych domów czy mieszkań.