Wybierając się samodzielnie w podróż, nie masz obowiązku wykupowania polisy, ale na ubezpieczeniu nie warto oszczędzać. Koszty leczenia za granicą czy np. koszty szkody, którą możesz niechcący wyrządzić, bywają bardzo wysokie.

Suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela, zależy m.in. od tego, dokąd wyjeżdżasz. Zwykle są dwa warianty:
pierwszy obejmuje kraje europejskie i basenu Morza Śródziemnego, drugi - wszystkie państwa świata.

Ubezpieczenia turystyczne są oferowane w różnych pakietach. Podstawowy zawiera najczęściej: w ubezpieczenie kosztów leczenia w ubezpieczenie bagażu w następstw nieszczęśliwych wypadków. Możesz jednak wykupić rozszerzoną wersję, zawierającą np.:

* ubezpieczenie związane z amatorskim uprawianiem sportów ekstremalnych w OC (zapewnia m.in. pomoc prawn, pokrywa koszty wyrządzonej przez ciebie szkody itp.)
* ubezpieczenie kosztów transportu medycznego w ubezpieczenie dotyczące zaostrzenia lub powikłań chorób przewlekłych i związanego z tym leczenia.

Składka ubezpieczenia ustalana jest w zależności od zakresu, sumy i okresu ubezpieczenia oraz od wieku osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie kosztów leczenia
zwykle nie przekracza 1,5 euro, bagażu - 0,33 euro, a NNW+OC - 0,35 euro dziennie.

Zanim podpiszesz umowę, uważnie ją przeczytaj. Zwróć szczególną uwagę na fragment dotyczący wyłączenia odpowiedzialności. Jest to zapis informujący, za co
ubezpieczyciel nie zapłaci (np. za szkody spowodowane po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających).

Pamiętaj o EKUZ, czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (nawet gdy jedziesz z biurem podróży). Otrzymasz ją w odpowiednim dla miejsca swojego
zamieszkania oddziale NFZ-u. Zapewnia ci ona bezpłatny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.

Mariusz Kacała

Wybrane oferty firm ubezpieczeniowych

Zanim wykupisz polisę, porównaj oferty kilku firm.
- „Lew podróżnik” (Generali) - wariant srebrny: m.in.: koszty leczenia, transportu med., NNW, assistance; stawka ubezp.: za pobyt od 9-16 dni - 38 zł (młodzież, rodziny i grupy poniżej 10 osób mogą liczyć na 20-proc. zniżkę).
- „Wojażer” - m.in. pomoc medyczna i assistance; za dodatkową opłatę: NNW, OC, bagaż; - najniższa stawka za ubezpieczenie kosztów leczenia - od 0,20 euro/dzień.
- „Warta-Travel” - m.in.: pomoc medyczna, assistance i NNW - stawka ubezp.: 0,60 euro/dzień; za niewielką dopłatą również bagaż, OC, koszty transportu medycznego.
-„Globtroter” - m.in.: pomoc medyczna, transport, leki, pomoc prawna i w razie kradzieży; stawka ubezp.: pakiet podstawowy za 2-tygodniowy pobyt - 30 zł, pakiet
komfort - 113 zł.