W jakim wieku można wyrobić prawo jazdy?

Od 16. roku życia. Młodociany kierowca może jednak prowadzić auto jedynie w obecności
osoby pełnoletniej, mającej prawo jazdy i będącej właścicielem samochodu, którym kieruje małolat. Do osiemnastego roku życia obowiązują również zasady ograniczenia prędkości. W mieście kierowca, który nie ukończył jeszcze 18 lat, może rozwinąć prędkość maksymalnie 40 km/h w dzień i 50 km/h po godz.
22.00, a poza miastem zawsze o 10 km mniej, niż jest to dozwolone na danym obszarze.

Czy z prawem jazdy kategorii B można ciągnąć przyczepę?


Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Dlatego, jeśli waga przyczepy razem z pojazdem nie przekroczy masy całkowitej 3500 kg, prawo tego nie zabrania.


Czym grozi jazda pod wpływem alkoholu?

Za jazdę po pijanemu - ze wskaźnikiem powyżej 0,2 promila alkoholu we krwi - można stracić prawo jazdy. Na czas określony (o czasie decyduje sąd) z koniecznością powtórzenia kursu i egzaminów, jeśli szczęśliwie nie spowodujemy wypadku, a dożywotnio, jeżeli w spowodowanym przez nas wypadku będą ofiary śmiertelne lub osoby, które doznały trwałego kalectwa.


Czy osoba, której w Polsce odebrano prawo jazdy, może sobie wyrobić nowe prawo jazdy w innym kraju i tam prowadzić samochód?

Teoretycznie jest to możliwe. Ale należy pamiętać, że odebranie prawa jazdy oznacza de facto zakaz prowadzenia pojazdów. To, że ktoś w innym kraju, dokąd np. wyjechał do pracy, zda egzamin i uzyska prawo jazdy, nie znaczy, że wyrok polskiego sądu przestał obowiązywać. Zatem jeśli sąd, policja lub prokuratura dowiedzą się, że taka osoba nadal jest kierowcą, może być wobec niej wszczęte postępowanie karne. Za niestosowanie się do wyroku sądu można zostać skazanym nawet na trzy lata więzienia.


Jakie kary grożą mi za jazdę bez prawa jazdy?


Jeśli ktoś zapomniał prawa jazdy i zostanie zatrzymany przez policję, dostanie mandat do 200 zł. Kiedy natomiast policjant zatrzyma osobę, która prowadzi pojazd, nie mając w ogóle prawa jazdy, mandat wyniesie do 500 zł.
Ale to nie wszystko. 500 zł zapłaci też właściciel samochodu, którym kieruje osoba bez prawa jazdy, za udostępnienie pojazdu.