Im lepsze wykształcenie, tym większe zaufanie do ludzi

29 proc. badanych z wykształceniem podstawowym uważa, że nie można ufać innym. Podobnego zdania jest 10 proc. respondentów z wykształceniem wyższym.
Przekonanych, że każdemu człowiekowi należy dać szansę, jest 21 proc. Polaków z wykształceniem podstawowym i 41 proc. z wyższym.

W mniejszym stopniu deklarowane zaufanie do ludzi jest powiązane z wielkością miejsca zamieszkania i poglądami politycznymi

19 proc. mieszkańców wsi uważa, że należy ufać każdemu, gdy podobnego zdania jest 30 proc. badanych z dużych miast.
24 proc. respondentów o poglądach lewicowych uważa, ze nie należy ufać ludziom, podobnego zdania jest 17 proc. ankietowanych o światopoglądzie prawicowym.

Jednocześnie okazało się, że obawy często są nieuzasadnione. Zdecydowana większość Polaków (88 proc.) przyznaje, że zna przynajmniej jedną osobę nienależącą do rodziny, której może zaufać. Tylko 12 proc. Polaków stwierdziło, że nie zna nikogo spoza rodziny, komu mogłoby zaufać.