Ceny rosną z dnia na dzień. Niestety, oprócz jedzenia drożeją również czynsze, ciepła i zimna woda, opłaty za wywóz śmieci i centralne ogrzewanie. Twój rodzinny budżet jest coraz mniejszy. Ale możesz jeszcze temu zaradzić. Jeżeli masz problemy z utrzymaniem mieszkania, to ostatnią deską ratunku może być dodatek mieszkaniowy. O pomoc zwróć się do swojej gminy. Dodatek do czynszu należy się nie tylko lokatorom mieszkań komunalnych, ale i spółdzielczych, a nawet rodzinom, które mieszkają we własnym "M", ale znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji, wystąp o dodatek mieszkaniowy

To jednak, czy dostaniesz dodatek i w jakiej wysokości, zależy od dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie oraz w i e l k o ś c i mieszkania, które zajmujecie.
Jeżeli np. dochód brutto na osobę w Twojej rodzinie wynosi 720 zł, a co miesiąc płacisz 200 zł czynszu,
to gmina może dopłacić do Twoich rachunków nawet 140 złotych.

Dla kogo dodatek?

O pomoc państwa mogą się starać osoby niezamożne. Znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. By ją uzyskać, muszą spełnić kilka podstawowych warunków:
- Muszą być pełnoprawnymi właścicielami mieszkań lub najemcami, członkami spółdzielni z lokatorskim lub własnościowym prawem do lokalu.
- Dochód brutto nie może przekraczać: dla osoby mieszkającej samotnie - 1045,55 zł, a dla rodziny - 746,82 zł na osobę.
- Nie mogą mieć za dużego mieszkania.
I tak osoby mieszkające samotnie nie powinny mieć mieszkania większego niż 35 mkw., rodziny dwuosobowe - 40 mkw., trzyosobowe - 45 mkw., czteroosobowe - 55 mkw., pięcioosobowe - 65 mkw., sześcioosobowe - 70 mkw., siódma osoba i następne to dodatkowe 5 mkw.
Jednak od tych norm są wyjątki.
W określonych sytuacjach prawo pozwala doliczyć od 30 do 50 proc. powierzchni.

Gdzie starać się o pieniądze?

Formularz wniosku o dodatek mieszkaniowy dostaniesz w swoim urzędzie gminy.
Musi go wypełnić administracja budynku. Do podania musisz dołączyć deklarację o dochodach. Musisz w niej wpisać swoją pensję brutto pomniejszoną o składki na ZUS oraz kwotę wolną od podatku.
Jeżeli mieszkające z Tobą dzieci pracują zarobkowo, to musisz pamiętać także o ich deklaracji o dochodach.
Dokumenty te zanosimy do gminy. Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się co pół roku.
Czas oczekiwania na decyzję nie powinien być dłuższy niż miesiąc.
Jeśli w trakcie pobierania dodatku mieszkaniowego dostaniesz podwyżkę w pracy, nie musisz o tym informować urzędu, w którym składałeś wniosek o dodatek.
Przyznany dodatek nie podlega weryfikacji.

Jednak w kolejnym wniosku trzeba uwzględnić te zmiany.

Jeżeli otrzymasz dodatek mieszkaniowy, to powinieneś regularnie i na czas płacić za mieszkanie.

W przypadku zaległości administracja może zgłosić to do gminy, która ostatecznie ma prawo zawiesić wypłatę dodatku.
Jeżeli w ciągu trzech miesięcy uregulujesz dług, to gmina wznowi wypłatę dodatku (łącznie z wypłatą kwoty za okres zawieszenia).
Jeżeli jednak nie zdążysz, to dodatek zostanie zawieszony, a o następny będziesz mógł się ubiegać dopiero po uregulowaniu zadłużenia.