1. Dopóki nasze dziecko nie skończy 4 lat, pracodawca nie może bez naszej zgody zatrudnić nas w godzinach nadliczbowych w porze nocnej oraz w tzw. systemie przerywanym czasu pracy (kilka godzin pracy, przerwa i kilka godzin pracy).

2. Nie można nas też wydelegować poza stałe miejsce pracy.

3. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem, że przepracowaliśmy minimum 6 miesięcy mamy prawo do urlopu wychowawczego przez 3 lata, ale nie dłużej niż do chwili ukończenia przez dziecko 4. roku życia (chyba że wymaga specjalnej opieki - wtedy możemy wziąć kolejne 3 lata, do wykorzystania do skończenia przez dziecko 18. roku życia). Musimy tylko powiadomić pracodawcę o planowanym urlopie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem.

4. Do ukończenia przez dziecko 14. roku życia mamy prawo do dwóch dni wolnych (płatnych) w roku. Niewykorzystane przechodzą na następny rok. Do ukończenia przez dziecko 14. lat przysługuje nam zwolnienie lekarskie w czasie choroby dziecka (do 60 dni w roku). W tym czasie wypłacany jest zasiłek opiekuńczy. Dostaniemy go również, jeśli dziecko ma mniej niż 8 lat, a zamknięty zostanie żłobek, przedszkole lub szkoła.

5. Jeśli karmimy piersią, a praca nasza może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka lub naszego, pracodawca musi nas przenieść na inne stanowisko, a jeśli wiąże się to z obniżeniem zarobków, przysługuje nam zasiłek wyrównawczy.

6. W chwili, gdy przestaniemy karmić piersią, możemy wrócić na poprzednie stanowisko pracy. Jeśli karmimy piersi, przysługują nam dwie półgodzinne przerwy. Jeśli zaś urodziłyśmy bliźnięta lub więcej dzieci mamy prawo do dwóch przerw po 45 minut. Możemy te przerwy połączyć w jedną albo wyjść wcześniej z pracy. Jednak gdy pracujemy mniej niż sześć godzin dziennie, przysługuje nam tylko jedna przerwa. Jeśli krócej niż cztery godziny - żadna.