Obowiązek rodziców
Do alimentów mają prawo przede wszystkim dzieci. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakazuje rodzicom dawanie pieniędzy na utrzymanie dziecka od momentu jego urodzenia aż do chwili, gdy się usamodzielni. Oznacza to, że nawet jeśli dziecko jest już pełnoletnie, ale się uczy bądź nie ma własnych dochodów, bo nie pracuje - rodzice nadal muszą je utrzymywać. Natomiast jeżeli dziecko np. z powodu kalectwa nigdy nie będzie w stanie zarobić na siebie, rodzice już zawsze będą je utrzymywać.
Kodeks daje dziecku prawo do życia na takim samym poziomie jak jego rodzice, czyli sytuacja, w której ojciec jeździ jaguarem, a dziecko przez cały rok chodzi w jednej podartej parze butów, jest niedopuszczalna. Matka dziecka może wówczas złożyć do sądu pozew o alimenty, nawet jeśli nie rozwodzi się z mężem.

Alimenty dla matki
Pomoc finansowa należy się również matce. Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna i nie możesz utrzymać dziecka, staraj się o alimenty od jego ojca. Warunkiem jest to, by mężczyzna uznał dziecko za swoje bądź je adoptował. A jeśli wypiera się dziecka, po porodzie złóż w sądzie pozew o ustalenie ojcostwa, a równocześnie domagaj się alimentów.
Ojciec dziecka, nawet jeśli nie jest twoim mężem, powinien pomóc ci w czasie porodu. Domagaj się od niego pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów twojego utrzymania przed i po porodzie. Gdy nie chce tego zrobić z własnej woli, zwróć się do sądu rodzinnego. A co jeśli masz męża, ale on nie dokłada się do prowadzenia domu? Złóż pozew o alimenty na siebie, bo obowiązkiem męża jest zaspokajanie potrzeb rodziny.

Potrzebne dowody
Składając pozew o alimenty, musisz po pierwsze określić, jakiej kwoty się domagasz, a po drugie udowodnić, że właśnie taka ci się należy. Do dokumentów dołącz zaświadczenie o swoich dochodach oraz dowody na to, ile kosztuje cię utrzymanie dziecka - rachunki za leczenie, za ubrania, za szkołę, za dodatkowe zajęcia itd. Poza tym w pozwie opisz sytuację ojca dziecka - jego zawód, wykształcenie, tryb życia, sytuację majątkową. Na rozprawie możesz mieć świadków, którzy potwierdzą twoje zeznania.
W procesie o alimenty nie musisz mieć adwokata, ale w miarę możliwości postaraj się skorzystać z pomocy prawnika, zwracając się do jakiejś fundacji czy stowarzyszenia udzielającego bezpłatnych porad prawnych (o adresy zapytaj np. w ośrodku pomocy społecznej).
Walcząc o swoje prawa do alimentów, nie ponosisz żadnych kosztów związanych z samym procesem!

Rozwód i alimenty
Domagaj się alimentów również przy rozwodzie - wniosek o ich przyznanie dołącz do pozwu rozwodowego, razem z dokumentami, o których mówiliśmy wcześniej. Obie sprawy zostaną rozstrzygnięte na jednej rozprawie. Sąd ustali wysokość alimentów, a jego decyzja ma klauzulę natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że pieniądze powinnaś dostać natychmiast po wyroku (sąd określa ten termin). Jeśli sąd orzeknie rozwód z winy męża, alimenty będą ci się należały bez względu na twoją sytuację finansową.
A co, jeśli wyrok sądu będzie twoim zdaniem krzywdzący? Możesz się od niego odwołać do sądu apelacyjnego. Masz na to 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia.

Grzywna i więzienie
Jeśli mimo wyroku sądu mężczyzna nie będzie płacić alimentów, czeka go kara. Najpierw zwróć się do komornika - wskaże Ci go np. ośrodek pomocy społecznej albo sąd rodzinny. Komornik może zająć pensję ojca twojego dziecka albo sprzedać należącego do niego przedmioty i dać ci pieniądze. Poza tym za uporczywe niepłacenie alimentów mężczyźnie grozi grzywna, a nawet do 2 lat więzienia!