Z fiskusem nie ma żartów. Za opóźnienia grożą surowe kary. Kara grzywny za tzw. wykroczenie skarbowe (do których należy nierozliczenie się z fiskusem na czas) może wynieść od 1/10 aż do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli aktualnie w przedziale od 93,60 zł do 18 720 zł. To, ile kary naliczy fiskus, zależy od decyzji urzędu skarbowego.

Jeśli spóźnienie dotyczyć będzie także zapłaty należnego podatku, kara będzie dotkliwsza niż w sytuacji, kiedy po prostu ktoś się spóźnił z przyniesieniem druku do urzędu. Nieterminowe opłacenie podatku zakwalifikowane zostanie jako wykroczenie skarbowe.

Jeśli płacimy zaległy podatek, naliczane są również odsetki ustawowe od zaległości podatkowej (około 11 procent rocznie).