Jednak nie w całym kraju dzieci pójdą w maju do komunii. W 1971 r. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła co prawda, że do sakramentu przystępują drugoklasiści, ale jest to zalecenie, a nie reguła. Synody diecezjalne mogą wprowadzać własne regulacje. I tak w Opolu przed dwoma laty postanowiono, że do komunii będą przystępować trzecioklasiści.

W innych częściach kraju tendencja jest odwrotna: proboszczowie wielu parafii, powołując się na przepisy prawa kanonicznego, namawiają rodziców, aby pozwalali przystępować do Pierwszej Komunii już 6- albo nawet 5-latkom. Tak jest np. diecezji płockiej, kilku parafiach na Śląsku i w Wielkopolsce.

Monika Filipowska: Ile lat powinny mieć dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii?
Ks. Marcin Węcławski: Zachęcam rodziców, żeby posyłali do niej nawet pięcioletnie pociechy. Dzieci w naszych czasach dojrzewają intelektualnie szybciej. Już przedszkolaki potrafią posługiwać się komputerem. Na pewno będą potrafiły odróżnić zwykły chleb od eucharystycznego. A taki wymóg stawia Kościół jako warunek do przyjęcia komunii.

Czy to mimo wszystko nie za szybko?
To jak z jabłonią i jabłkami. Niektóre dojrzewają szybciej, inne wolniej. Jeżeli dojrzałe jabłko nie zostanie w porę zerwane, to może spaść i się rozbić. Tak samo jest z dziećmi. Przedszkolaki są bardzo czyste w swych intencjach. Są chłonne i spragnione Boga. Interesuje je Pan Jezus, a nie pieniądze czy prezenty.

Wczesna komunia ma przeciwników nawet wśród księży...
Owszem. Największe zastrzeżenia zwykle dotyczą tego, czy dziecko zrozumie. To nasz europejski, oświeceniowy kult wiedzy i rozumu. Jednak w eucharystii nie chodzi o rozum, ale o wiarę i miłość. Przeciwnicy podkreślają, że wcześniejsza komunia to wydziwianie, wyróżnianie niektórych dzieci. Tymczasem "bariera drugiej klasy" jest umowna.

Ile dzieci przystępuje do wczesnej komunii w księdza parafii?
W tym roku 40. Uroczystość jest poprzedzona przygotowaniem. Najpierw we wrześniu rozmawiam z każdym dzieckiem w obecności rodziców, maluchy uczestniczą w rocznej katechezie przygotowawczej, rodzice również są katechizowani. Przyznam, że więcej jest problemów z rodzicami niż z dziećmi.

Ks. Marcin Węcławski, proboszcz poznańskiej parafii Maryi Królowej, jest zwolennikiem przyjmowania komunii przez młodsze dzieci