Maturalną amnestię już od 2008 roku zastąpi egzamin poprawkowy. Będą mogli go zdawać ci, którzy oblali jeden egzamin. Do poprawki będzie można przystąpić w sierpniu lub wrześniu. Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ministerstwo musiało wycofać się z wymyślonej przez Giertycha amnestii po tym, jak Trybunał Konstytucyjny uznał, że pomysł ten jest niezgodny z konstytucją.

To jednak nie wszystkie zmiany. Dobrą wiadomością dla tych, którzy są teraz w pierwszej klasie liceum, jest to, że matematyka nie będzie na ich maturze przedmiotem obowiązkowym. Zdawać będą musieli ją dopiero ci, którzy w tym roku kończą gimnazjum. Minister zmienił zdanie i matematyka będzie obowiązkowa dla wszystkich dopiero od roku szkolnego 2009/10.

Przyszłoroczni maturzyści będą też mieli trochę więcej czasu na to, by zdecydować, jakie przedmioty chcą zdawać na egzaminie dojrzałości i na jakim poziomie. Do tej pory decyzję musieli podjąć do 20 grudnia, a teraz termin ten przesunięto aż do 7 lutego. W nowym rozporządzeniu nie ma natomiast zapisu o tym, że ocena z religii nie będzie wliczana do średniej ocen na świadectwach szkolnych. Minister tę sprawę zostawił "do dalszych rozważań".

Zmiana przepisów egzaminacyjnych czeka też gimnazja. Od roku szkolnego 2008/09 młodzież będzie musiała zdawać jeszcze trzecią część egzaminu końcowego. Obok dwóch dotychczasowych: z wiedzy humanistycznej i z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, będzie też egzamin z obcego języka nowożytnego. Młodzież będzie mogła wybrać spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.