Ślub cywilny
Małżeństwo może być zawarte dopiero po upływie miesiąca od pierwszej wizyty w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Narzeczeni powinni złożyć deklarację, że nie istnieją okoliczności uniemożliwiające zawarcie przez nich związku małżeńskiego.

Dopiero po tym ustala się datę ceremonii i przedstawia odpowiednie dokumenty:
- skrócone odpisy aktu urodzenia, dowody osobiste
- w przypadku osób rozwiedzionych: skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencja wyroku rozwodowego, dowód osobisty
- w przypadku wdowca lub wdowy: skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu zgonu małżonka, dowód osobisty

Ślub konkordatowy
Inaczej jest w przypadku ślubu konkordatowego, który mimo iż zawierany w kościele, ma również następstwa prawne. Do kancelarii kościoła, w którym odbędzie się ślub, trzy miesiące przed ceremonią należy złożyć: te same dokumenty, które wymagane są w USC oraz świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym, świadectwo bierzmowania i dokument potwierdzający ukończenie przez narzeczonych kursu przedmałżeńskiego. Dopiero na tej podstawie spisuje się protokół przedślubny i zapowiedzi, które kolejno wygłaszane są w parafiach narzeczonych.

Zarówno ślub cywilny, jak i konkordatowy powinien się odbyć w obecności dwóch pełnoletnich świadków.