Zdaniem ministra Religi, skład resortu tworzyliby lekarze wyspecjalizowani w dziedzinie dotyczącej problemu pacjentki, a także prawnicy. Minister Religa zwrócił uwagę na przypadek Alicji Tysiąc, która chciała usunąć ciążę. Kobieta konsultowała się z wieloma ekspertami, stawiającymi sprzeczne diagnozy. Wskazania te nie były wiążące dla lekarza podejmującego decyzję o dokonaniu aborcji. Nowopowstały resort miałby wydawać postanowienia, które obligowałyby lekarzy do wykonania zabiegu lub jego zaniechania.

W marcu, Trybunał w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła art. 8 Konwencji Praw Człowieka dotyczący prawa do poszanowania życia prywatnego. Alicji Tysiąc odmówiono prawa do usunięcia ciąży, w wyniku czego pogorszył się jej wzrok. Polska musi zapłacić pokrzywdzonej 25 tys. euro zadośćuczynienia.

opr. na podst. PAP