Od wczoraj w całej Polsce obowiązują nowe testy na prawo jazdy. Zmienia się wiele, między innymi zasady udzielania pierwszej pomocy. Teraz już nie trzeba usztywniać złamanej nogi deską, tylko ją po prostu unieruchomić. A opaskę uciskową mamy zakładać tylko przy krwotokach. I pamiętajmy, za tydzień światła włączamy zawsze, gdy jedziemy. Nawet w dzień.

Z poprzedniego katalogu pytań wyrzucono cały rozdział pt. opieka przedmedyczna (od numeru 341 do 360). W nowym katalogu zamiast 20 pytań o pierwszą pomoc, jest ich 23. Ale to nie wszystko. Bo tam, gdzie nowe pytania są podobne do starych, obowiązują inne odpowiedzi.

I tak na przykład stare testy nakazywały używać opatrunku uciskowego w przypadku zmiażdżenia kończyny. Teraz tylko i wyłącznie w przypadku krwotoku. Medycyna udowodniła bowiem, że uciskanie zmiażdżonych rąk lub nóg kończy się ich martwicą.

Inaczej niż dotychczas trzeba wykonywać masaż serca i sztuczne oddychanie. Do tej pory na dwa wdmuchnięcia przypadało 15 ucisków na klatkę piersiową. Teraz będzie to 30.

Inaczej będziemy unieruchamiać złamane kończyny. Wcześniej testy nakazywały usztywniać kończyny za pomocą desek lub kijów. Teraz miejsce złamań i najbliższe stawy nie mogą być po prostu narażone na ruch (uwaga - pytania o pierwszą pomoc mają obowiązywać dopiero od przyszłego wtorku).

Zmienia się również czas pracy i odpoczynku kierowców ciężarówek i autobusów oraz zasady używania świateł mijania. Od 17 kwietnia musimy je mieć włączone przez cały rok i przez całą dobę.

Z nowymi testami powinni zapoznać się nie tylko nowicjusze, którzy zamierzają zdawać na prawo jazdy w najbliższym czasie. Także starsi kierowcy powinni przyswoić kilka nowych zasad.

Oto wszystkie nowe pytania:

Pytanie 1
Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ:
a) jest stabilna, (TAK)
b) zabezpiecza przed zachłyśnięciem, (TAK)
c) zapewnia drożność dróg oddechowych. (TAK)

Pytanie 2
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
a) 30 uciśnięć klatki piersiowej,
b) 2 oddechów ratowniczych,
c) 5 oddechów ratowniczych. (TAK)

Pytanie 3
W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
a) ustawię trójkąty ostrzegawcze, (TAK)
b) bezpiecznie zaparkuję własny samochód, (TAK)
c) wyłączę stacyjkę samochodu,który miał wypadek. (TAK)

Pytanie 4
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
a) chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając, zapytam np.: Co się stało? (TAK)
b) poklepię go po twarzy,
c) poleję wodą.

Pytanie 5
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
a) 10 min,
b) 3 min,
c) 4,5 min. (TAK)

Pytanie 6
W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
a) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, (TAK)
b) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku, (TAK)
c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku.


Pytanie 7
Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
a) ucisk miejsca krwawienia, (TAK)
b) uniesienie krwawiącej kończyny, (TAK)
c) unieruchomienie krwawiącej kończyny. (TAK)

Pytanie 8
Bezpośrednio na ranę należy położyć:
a) watę,
b) ligninę,
c) jałową gazę. (TAK)

Pytanie 9
Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
a) założyć jałowy opatrunek na ranę, (TAK)
b) ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią, podnosząc kończynę do góry, (TAK)
c) przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi.

Pytanie 10
Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
a) wycieku krwistej wydzieliny z ucha,
b) krwotoku, (TAK)
c) zmiażdżenia kończyny.

Pytanie 11
Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
a) do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie (TAK),
b) przez 5 minut,
c) gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej krążenie. (TAK)

Pytanie 12
Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
a) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą, (TAK)
b) przemyciu rany spirytusem,
c) posmarowaniu rany tłustym kremem.

Pytanie 13
W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha?
a) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza, (TAK)
b) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego, (TAK)
c) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej. (TAK)

Pytanie 14
U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
a) na środku klatki piersiowej - jednym palcem,
b) na środku klatki piersiowej - dwoma palcami,
c) na środku klatki piersiowej - jedną ręką. (TAK)

Pytanie 15
Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
a) 30:2, (TAK)
b) 2:30,
c) l:5.

Pytanie 16
Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:
a) jedną ręką,
b) dwoma palcami, (TAK)
c) dwoma rękoma.

Pytanie 17
Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?
a) palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem, (TAK)
b) zamrożę,
c) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku.

Pytanie 18
W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku?
a) ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się, (TAK)
b) może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem, (TAK)
c) ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę.

Pytanie 19
Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:
a) każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych, (TAK)
b) wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna,
c) wyłącznie lekarz pogotowia, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym.

Pytanie 20
Jeżeli ofiara wypadku po odzyskaniu przytomności chce iść do domu, to należy:
a) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną, (TAK)
b) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe,
c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza.

Pytanie 21
Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
a) wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
b) jedynie samo miejsce złamania,
c) miejsce złamania i najbliższe stawy. (TAK)

Pytanie 22
W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:
a) odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie,
b) przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć,
c) rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha. (TAK)

Pytanie 23
Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:
a) gaszenie płonącej odzieży, (TAK)
b) w przypadku wystąpienia oparzenia polewanie miejsca oparzenia zimną wodą, (TAK)
c) w przypadku wystąpienia oparzenia unikanie ochłodzenia oparzonej skóry.

UŻYWANIE ŚWIATEŁ MIJANIA

Nowe pytania dotyczące używania świateł mijania obowiązujące w testach na prawo jazdy kategorii B.
Zastępują dotychczasowe pytania o numerach 326 i 334

Pytanie 326
Kierujący samochodem osobowym jest obowiązany podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza używać świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej:
a) przez cały rok, (TAK)
b) wyłącznie poza obszarem zabudowanym,
c) w tunelu. (TAK)

Pytanie 334
Obowiązek używania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza dotyczy kierującego:
a) ciągnikiem rolniczym, (TAK)
b) samochodem osobowym, (TAK)
c) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. (TAK)

CZAS PRACY KIEROWCÓW PRAWO JAZDY KAT. C

Nowe pytania dotyczące czasu pracy kierowców obowiązujące w testach na prawo jazdy kategorii C.

Pytanie 1
W każdym 24-godzinnym okresie odpoczynek kierowcy wykonującego przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) może być podzielony na:
a) dwie części, przy czym pierwsza z nich powinna wynosić co najmniej 3 godziny, a druga nie mniej niż 9 godzin, (TAK)
b) trzy części, przy czym jedna z nich powinna wynosić co najmniej 9 kolejnych godzin,
c) trzy części w dowolnej wielkości godzin.

Pytanie 2
W przypadku prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców wykonujących przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) każdy z nich powinien wykorzystać co najmniej:
a) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30-godzinnym okresie,
b) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie,
c) 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30-godzinnym okresie. (TAK)

CZAS PRACY KIEROWCÓW PRAWO JAZDY KAT. D

Nowe pytania dotyczące czasu pracy kierowców obowiązujące w testach na prawo jazdy kategorii D.

Pytanie 1
W każdym 24-godzinnym okresie odpoczynek kierowcy wykonującego przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) może być podzielony na:
a) dwie części, przy czym pierwsza z nich powinna wynosić co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 kolejnych godzin, (TAK)
b) trzy części, przy czym jedna z nich powinna wynosić co najmniej 8 kolejnych godzin, a dzienny odpoczynek 12 godzin,
c) trzy części w dowolnej wielkości godzin.

Pytanie 2
W przypadku prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców wykonujących przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) każdy z nich powinien wykorzystać co najmniej:
a) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie,
b) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30-godzinnym okresie,
c) 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30-godzinnym okresie. (TAK)