1. Jeśli się uczysz, szkoła ma obowiązek udzielić Ci urlopu, a także pomóc w kontynuowaniu nauki. W sytuacji, gdy z powodu ciąży, porodu, czy połogu nie możesz zaliczyć egzaminu, szkoła musi wyznaczyć Ci w ciągu 6 miesięcy dodatkowy termin.

2. Jeśli jesteś w ciąży, nie możesz pracować dłużej niż 8 godzin! Nie możesz też pracować w nocy.

3. W czasie ciąży szef nie może Cię zwolnić.
a. Ma jednak takie prawo, jeśli jesteś zatrudniona na okres próbny nie dłuższy niż 1 miesiąc.
b. Jeśli jesteś zatrudniona na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny dłuższy niż 1 miesiąc, szef nie może Cię zwolnić pod warunkiem, że dzień zwolnienia wypadłby po trzecim miesiącu ciąży (np. jeśli koniec okresu próbnego wypada 31 kwietnia 2007 r., a Ty będziesz wtedy w czwartym miesiącu ciąży, szef nie ma prawa Cię zwolnić). Czas umowy zostaje ci automatycznie przedłużony do dnia porodu.
c. Niestety, ciąża nie uchroni Cię od utraty pracy, jeśli Twoja firma zostanie zlikwidowana lub ogłosi upadłość.

4. Gdy pracujesz w ciężkich warunkach lub masz zaświadczenie lekarskie, że praca może zagrażać Twojemu zdrowiu, możesz domagać się od szefa zmiany stanowiska. Mimo to nadal jest zobowiązany płacić Ci pensję w dotychczasowej wysokości. Jednak, jeśli ta zmiana pracy spowoduje obniżenie pensji, przysługuje Ci dodatek wyrównawczy.

5. Po urodzeniu dziecka i powrocie do pracy masz prawo się domagać, by szef przywrócił Cię na poprzednie stanowisko - takie, jakie masz określone w umowie o pracę i na jakim pracowałaś przed ciążą.

6. Masz prawo do co najmniej 2 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywanym terminem porodu. Ale pamiętaj, że wtedy urlop po porodzie, będzie o te dwa tygodnie krótszy

7. Masz prawo poprosić lekarza o przerwanie ciąży, jeśli:
a. Zdaniem lekarza stanowi ona zagrożenie dla Twojego zdrowia lub życia.
b. Lekarz stwierdzi, że badania (m.in. prenatalne) wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby, która zagraża życiu dziecka.
c. Prokurator stwierdzi, że ciąża jest wynikiem gwałtu - w takiej sytuacji ciążę można przerwać do 12 tygodnia. Uwaga! Jeśli jesteś ubezpieczona, masz prawo do bezpłatnego zabiegu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (DzU nr 17, poz. 78 z 1993 r. z późn. zm.)
2. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (DzU nr 24, poz. 141 z 1974 r. z późn. zm.)
UWAGA! Już jutro:
Twoje dzieci są najważniejsze. Musisz mieć pieniądze na ich leczenie i naukę. Walcz o zasiłki, które pozwolą Twojej rodzinie godnie żyć.