Dodatek otrzymałyby kobiety z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł. Dodatkowy warunek do spełnienia: panie muszą pozostawać pod stałą opieka lekarską, czego dowodem ma być karta ciąży.
Senat zaakceptował również pomysł podniesienia dodatku z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej z 80 do 100 zł.

Aprobatę Senatu zyskał również projekt wydłużenia o dwa tygodnie urlopów macierzyńskich. Od 2008 roku okres urlopu wynosiłby 20 tygodni przy pierwszym dziecku, 22 tygodnie przy każdym następnym. Macierzyński zostanie wydłużony do 30 tygodni w przypadku ciąży mnogiej.