Badania opinii publicznej Instytutu ASM prowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu: System Aktywizacji Zawodowej kobiet pokazują, że kobietom zależy na pracy zawodowej i są gotowe do wielu poświęceń, by móc ją utrzymać. Co 15. jest gotowa w ogóle zrezygnować z macierzyństwa dla pracy. 20% Pań planuje przesunąć w czasie decyzję o urodzeniu dziecka. Tyle samo chce ograniczyć liczbę dzieci lub zrezygnować z urodzenia kolejnych. Wszystko w imię kariery zawodowej.

Coraz częściej doceniają to również przedsiębiorcy. Ponad połowa z badanych pracodawców ocenia wysoko pracę kobiet. Pomimo tego ponad 50% ogółu bezrobotnych w Polsce to właśnie kobiety. Odpowiada za to częściowo funkcjonujący w naszym społeczeństwie, stereotypowy podział obowiązków w rodzinie. Wciąż 5,3 % badanych twierdzi, że kobiety w ogóle nie powinny pracować. 43% uważa, że praca powinna mieć charakter dodatkowy. Jedynie 31% badanych przyznało, że wszystkie kobiety powinny pracować.

Takie konserwatywne poglądy dominujące w społeczeństwie wciąż stanowią barierę przy podejmowaniu przez nie zatrudnienia, zarówno ze strony pracodawców, jak i kobiecego otoczenia.

Celem i przesłaniem Systemu Aktywizacji Zawodowej jest przekonanie pracodawców, kobiet i społeczeństwa do tego, by zacząć postrzegać kobiety jako pełnowartościowych uczestników rynku pracy. Dąży również do przekonania samych kobiet, że warto walczyć o swoje miejsce na rynku pracy i podejmować wysiłek, by zdobyć i utrzymać zatrudnienie.