Raport, który przygotował zespół ekspertów w ramach kampanii "Nieopłacana praca domowa", zawiera interesujące wyniki. Kobiety zajmujące się domem wykonują nawet 25 różnych zawodów. Według szacunkowych badań wynagrodzenie za taka pracę powinno wynosić od 1,3 tys. zł miesięcznie do 2,5 tys. zł.

Prowadzeniem domu zajmuje się w Polsce ok. 6 mln kobiet. To ogromna grupa społeczna. Panie w mieście na prace domowe przeznaczają zwykle około 5,5 godziny dziennie, na wsi nawet 6,5. Celem akcji jest dowartościowanie zajęć domowych i samych kobiet, które je wykonują. Podczas kampanii będą m.in.: emitowane spoty radiowe i telewizyjne. Wiosną i jesienią zostaną zorganizowane happeningi. Kampanię realizuje Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.