BYDGOSZCZ

Klinika Psychiatryczna AM
ul. P. Kurpińskiego 19, 85-096 BYDGOSZCZ
tel.: (0-52) 585-40-00 centrala, fax: (0-52) 585-37-66

CHOROSZCZ K. BIAŁEGOSTOKU

Klinika Chorób Psychicznych AM
pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 CHOROSZCZ k. Białegostoku
tel.: (0-85) 719-39-79 bezp., 719-10-91 wew. 320,
fax: (0-85) 719-28-00
e-mail: psych_amb@post.pl

GDAŃSK

I Klinika Chorób Psychicznych AM
ul. Dębniki 7, 80-211 GDAŃSK
tel.: (0-58) 341-76-57 fax: (0-58) 349-27-48

Katedra Chorób Psychicznych AM
I Klinika Chorób Psychicznych
ul. Srebrniki 1, 80-282 GDAŃSK WRZESZCZ
tel.: (0-58) 341-80-81 centrala, fax: (0-58) 344-60-85 sekretariat
e-mail: kpsych@amedec.amg.gda.pl

KRAKÓW

Klinika Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. M. Kopernika 21 b, 31-501 KRAKÓW
tel.: (0-12) 424-87-32, 424-87-00, fax: (0-12) 424-87-39

LUBLIN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Klinika Psychiatrii AM ul. Głuska 1, 20-439 LUBLIN
tel.: (0-81) 744-15-88 centrala, fax: (081) 745-33-92

KATOWICE

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiej AM
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 KATOWICE
tel.: (0-32) 202-40-25 wew. 10-11, tel./fax: (0-32) 205-92-60
e-mail: psych1@slam.katowice.pl

ŁÓDŹ

I Klinika Psychiatryczna AM
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 ŁÓDŹ
tel.: (0-42) 678-31-99 centrala, fax: (0-42) 679-17-80

II Klinika Psychiatryczna AM
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 ŁÓDŹ
tel.: (0-42) 678-36-08, 678-36-99, fax: (0-42) 675-74-03

POZNAŃ

Katedra Psychiatrii AM
Klinika Psychiatryczna ul. Szpitalna 27/33, 60-572 POZNAŃ
tel.: (0-61) 849-15-30 bezp., 849-12-00, 849-15-31 centrala, fax: 848-03-92

SZCZECIN

Klinika Psychiatryczna AM
ul. W. Broniewskiego 26, 71-460 SZCZECIN
tel./fax: (0-91) 454-06-53 centrala
e-mail: kl_psych@sci.pam.szczecin.pl,
http://www.pam.szczecin.pl/~kl_psych

TARNOWSKIE GÓRY

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Śląskiej AM w Zabrzu
ul. Pyskowicka 49, 42-612 TARNOWSKIE GÓRY
tel./fax: (0-32) 285-42-73/74 centrala

WARSZAWA

Oddziały I-V Psychiatryczne
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27, tel. 022 825 20 31 (centrala)

Oddział I w. 221
Oddział II w. 246
Oddział III w. 275
Oddział IV w. 280
Oddział V w. 227

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, ul. Sobieskiego 1/9
(22) 842 66 11

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Północ, Warszawa-Praga Północ
03-719 Warszawa, Jagiellońska 34
(22) 619 42 31

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wola, 01-445 Warszawa, Płocka 11
(22) 632 15 37

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Praga Południe
poradnia zdrowia psychicznego
04-082 Warszawa, Gruzińska 6
(22) 617 56 82


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Warszawa Ochota, Warszawa-Ochota
02-353 Warszawa, Pawińskiego 2
(22) 822 14 88

WROCŁAW

Katedra i Klinika Psychiatrii AM
ul. L. Pasteura 10, 50-229 WROCŁAW
tel.: (0-71) 784-15-65/66 fax: (0-71) 784-15-71


Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin:

(0-prefiks-22) 885 84 83