Dodatkowe zalety uprawiania sportu przez dzieci odkryli naukowcy z Queen's University w Kanadzie. Zdaniem badaczy atmosfera uczestnictwa w sportach drużynowych ma pozytywny wpływ na dzieci, które uczą się jak angażować i udoskonalać swoje umiejętności w sposób, który niekoniecznie musi wiązać się z konkurowaniem z rówieśnikami.

Na integracja z innymi dzieci powinny być nastawiane jak najwcześniej, a sporty zespołowe dostarczają im tego bardzo intensywnie. Zdaniem badaczy, pozytywne efekty gier drużynowych, daleko przewyższają związane z nimi niedogodności.

Jean Cote z Queens University twierdzi, że pozytywne działanie sportów zespołowych ma największy wpływ na dzieci w wieku od 9 do 19 lat i dotyczy zarówno ich działań jako zawodników na boisku, jak i wszelkiej aktywności zespołowej w czasie wolnym. 

"W sporcie kryje się znacznie więcej niż tylko idea wygrywania i przegrywania czy rozwój sprawności fizycznej. W odpowiednich warunkach, sport może pomóc dzieciom w rozwoju zarówno personalnych, jak i społecznych umiejętności, które przydadzą im się w późniejszym funkcjonowaniu w społeczeństwie." - twierdzi Jean Cote.

Naukowcy wykazali także, że dzieci uprawiające sporty zespołowe wykazują lepszą samoocenę. Rywalizując z całą drużyną przeciwników, nie muszą porównywać personalnie siebie do jakiegoś konkretnego przeciwnika, co wpływa na poprawę ich poczucia własnej wartości. Ponadto, znacznie chętniej wykazują inicjatywę i znajdują wewnętrzne motywy do podejmowania działań.

Sporty zespołowe są znacznie lepsze dla dziecka niż dyscypliny indywidualne, ponieważ nie wywieraj a na nim zbyt wcześnie presji dotyczącej samookreślenia się i rozwijania bardzo specyficznych umiejętności.

Eksperci twierdzą, że sporty drużynowe stwarzają mniejsze ryzyko zniechęcenia się dziecka. "Jeśli stworzysz dzieciom odpowiednie warunki, w których poczują się dobrze i zaczną czerpać przyjemność z tego co robią, z chęcią będą kontynuowały rozwijanie swoich umiejętności. Natomiast jeśli położysz zbyt silną presję na dzieci w zbyt wczesny wieku, możesz zostać z garstką świetnie technicznie wyszkolonych dzieciaków ale po drodze możesz zgubić wiele talentów."