"Trójki" powołano w listopadzie 2006 r. w ramach realizacji programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkołach". W ich skład wchodzili: przedstawiciel kuratorium, psycholog i policjant.

Informacje w raporcie pochodzą m.in. z ankiet, które na prośbę "trójek" wypełniali uczniowie, a także rozmów z nauczycielami i rodzicami. Najważniejsze wnioski i zalecenia dla szkół dotyczyły problemów rodzinnych uczniów, kontaktów z narkotykami, alkoholem i papierosami oraz przemocy.

Wiele miejsca poświęcono braku konsekwencji w działaniach wychowawczych podejmowanych przez szkoły.

W kwietniu wicepremier, minister edukacji Roman Giertych, poinformował, że jest konieczne wprowadzenie programów naprawczych w ponad 7 tys. szkół na 25 tys. skontrolowanych wówczas przez "trójki". W całym kraju jest około 36 tys. szkół publicznych wszystkich typów.